Polska Zielona Sieć i Instytut Zielonej Przyszłości zapraszają na bezpłatne szkolenie online w dn. 07 września 2021 o godz. 10.00, podczas którego przedstawią najnowsze zmiany w funduszach unijnych i nowe możliwości finansowania. Fundusze unijne to skomplikowana tematyka tym bardziej, że dążenie do neutralności klimatycznej i odbudowa po pandemii spowodowały, że obecna unijna “siedmiolatka” wygląda inaczej, niż poprzednie. Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców i wszystkich pozostałych zainteresowanych!

Formularz rejestracyjny: link

Dążenie do neutralności klimatycznej w 2050 roku i redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku wymagają wysiłku od nas wszystkich. Jednak, chociaż zapowiadane zmiany mogą się kojarzyć ze wzrostem cen, czy utrudnieniem życia, są też ogromną szansą na jakościowy i technologiczny skok dla inteligentnie prowadzonej firmy.

Zielona transformacja oznacza odejście od wykorzystania paliw kopalnych i przestawienie energetyki (w tym ciepłownictwa) na odnawialne źródła energii. A także zwiększanie efektywności energetycznej, rozwój elektromobilności, gospodarki o obiegu zamkniętym, ekologicznego rolnictwa, odbudowę bioróżnorodności oraz wiele innych działań na rzecz zielonej gospodarki.

Jednocześnie Pakiet fit for 55 już uruchomił szereg istotnych zmian w handlu emisjami (EU ETS), który ma objąć nowe sektory gospodarki, takie jak budownictwo czy transport. Oznacza to , że paliwa emitujące CO2, używane zarówno w transporcie, jak i w ogrzewaniu domów będą stopniowo drożały. Ponadto aktualizacja dyrektywy o OZE sprawi, że udział energii odnawialnej w miksie energetycznym UE w 2030 roku najprawdopodobniej wzrośnie z planowanych dotąd 32 proc. do 38-40 proc.

Ambitne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych wymuszają zmiany nie tylko w sektorze elektroenergetycznym, lecz również we wszystkich innych sektorach gospodarki. Na liście “do zrobienia” każdego przedsiębiorcy powinny pojawić się projekty optymalizacji energetycznej na liniach produkcyjnych, zwiększenia efektywności energetycznej budynków firmowych, zmiany w modelu produkcyjnym, w duchu gospodarki obiegu zamkniętego. Wkrótce niezbędne okażą się również inwestycje w odnawialne źródła energii, zaopatrujące firmę “w zielony prąd”, oraz technologie pozyskiwania i korzystania z surowców w sposób nieszkodzący środowisku.

Niebawem przedsiębiorca będzie musiał się odnaleźć w gąszczu ekologicznych nowości, ale z odpowiednimi narzędziami i przewodnictwem, Europejski Zielony Ład może się okazać niepowtarzalną szansą na rozwój jego firmy. Ważnym wsparciem finansowym są środki europejskie, takie jak: fundusze strukturalne i inwestycyjne, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST), Fundusz Odbudowy, Fundusz Modernizacyjny czy Fundusz Innowacji. Ważne jest, żeby właściciele firm byli zaznajomieni z ich dość skomplikowaną architekturą. Dla wielu osób niejasne jest, jak te fundusze w nowej perspektywie unijnej będą wyglądały, zwłaszcza że prace nad planem wydatkowania funduszy i funduszami dla regionów jeszcze się nie zakończyły.  

“Proces programowania funduszy unijnych wkroczył w decydującą fazę a pierwszych konkursów możemy spodziewać się już w połowie następnego roku. To sprawia, że właśnie teraz jest czas na refleksję, jak “zielona transformacja” może przyczynić się do rozwoju Państwa firmy. I jak Państwa przedsiębiorstwo może włączyć się w walkę ze zmianami klimatu!” – mówi Krzysztof Mrozek, ekspert Polskiej Zielonej Sieci.

Zapraszamy na bezpłatny warsztat online w dn. 07.09.2021 o godz. 10.00, organizowany przez Polską Zieloną Sieć i Instytut Zielonej Przyszłości. Na wydarzenie można się rejestrować online.  Warsztat jest dedykowany przede wszystkim dla przedsiębiorców i samorządowców, ale uczestniczyć w nim może każdy.

Aktualności