Jak zaangażować się w działania Platformy Węglowej?

Poprzez kontakt z zespołami regionalnymi i ich liderami.

Osoby te reprezentują lokalnych interesariuszy społecznych, samorządowych i biznesowych w pracach Platformy. Osoby, które chciałyby wyrazić swoją opinię, przekazać pomysł na projekt lub w inny sposób włączyć się w proces transformacji, powinny w tej sprawie zwracać się do wspomnianych zespołów i ich liderów.

Poprzez udział w spotkaniach grup roboczych w Brukseli.

By móc wziąć udział w spotkaniach grup roboczych w Brukseli wymagana jest uprzednia rejestracja.

W kwietniu 2019 r. został powołany sekretariat (konsorcjum organizacji: Ecorys, Climate Strategies, Wuppertal Institut oraz ICLEI), który ma za zadanie organizację logistyczną i merytoryczną funkcjonowania Platformy Węglowej, czyli:

  • organizowanie spotkań grup roboczych i publikację materiałów po spotkaniach;
  • bezpośrednie kontakty z interesariuszami.

Kolejnym zadaniem, którego podjął się sekretariat Platformy, jest wsparcie techniczne regionów w przygotowaniu strategii transformacji oraz zarządzania i współzarządzania tymi procesami. Uwzględnia to również przygotowywanie publikacji, wytycznych oraz dobrych praktyk.

Bezpośredni kontakt z sekretariatem Platformy: secretariat@coalregions.eu.

Przydatne linki

  • Link rejestracyjny do newslettera Platformy Węglowej:

https://ec.europa.eu/newsroom/ener/subscription-quick-generic-form-fullpage.cfm?service_id=1348

  • Prezentacje oraz nagrania z poprzednich spotkań grup roboczych w Brukseli:

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-in-transition/working-groups-meetings

  • Baza wiedzy:

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-in-transition/

Aktualności