O Nas

Działania dotyczące sprawiedliwej transformacji regionów górniczych w Polsce prowadzone są przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć od 2017 roku. W naszej pracy koncentrujemy się głównie na:

  • Współpracy z władzami regionalnymi oraz lokalnymi organizacjami i aktywistami chcącymi w sposób odpowiedzialny uczestniczyć w procesie odejścia swego regionu od gospodarki opartej na wydobyciu i spalaniu węgla.
  • Aktywnym udziale w pracach powołanej przez Komisję Europejską tzw. Platformy na rzecz Regionów Górniczych w Transformacji.
  • Wymianie doświadczeń pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej (głównie za sprawą współpracy w ramach sieci CEE Bankwatch Network ), które podobnie jak Polska stoją przed wyzwaniem transformacji swej gospodarki na niskoemisyjną.

Koordynatorzy ds. sprawiedliwej transformacji :

Magdalena Bartecka


Alina Pogoda


Mateusz Kowalik


Polska Zielona Sieć

Jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego zrzeszającą organizacje ekologiczne działające w największych miastach Polski. Naszym celem jest rozwój w zgodzie z naturą. Działamy poprzez budowanie obywatelskiego poparcia dla zrównoważonego rozwoju, tworzenie mechanizmów społecznej kontroli wydatkowania publicznych funduszy, zwiększenie wpływu konsumentów na jakość produktów oraz politykę globalnych korporacji. Współpracujemy również z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.

Polska Zielona Sieć jest członkiem międzynarodowych sieci NGOs:

jak również sieci krajowych, m.in. :

Kontakt

Raszyńska 32/44, lok. 140,
02-026 Warszawa
tel. 22 892 00 86

e-mail: sprawiedliwa.transformacja@zielonasiec.pl
strona: www.zielonasiec.pl