Projekt OZO Lab

Oddolne, zrównoważone, odnawialne laboratorium dla Sprawiedliwej Transformacji w polskich i niemieckich regionach kopalnianych.

Projekt realizowany przez  Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć finansowany przez Europejską Inicjatywę na Rzecz Klimatu –  European Climate Initiative (EUKI). EUKI jest instrumentem finansowania projektów przez Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU) Republiki Federalnej Niemiec. Wdrażanie instrumentu wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ).

Nadrzędnym celem EUKI jest sprzyjanie współpracy wewnątrz Unii Europejskiej w zakresie klimatu i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Numer kontraktu: 81263383

Czas trwania projektu: 10.2020 – 09.2022
Sektor: Energetyka
Podmioty realizujące projekt (NGO):

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
ul. Raszyńska 32/44 lok. 140
02-026 Warsaw
Poland

Lusatian Perspectives
Street No. Radduscher Dorfstr. 18
03226 Vetschau
Germany

Instytut Zielonej Przyszłości
AL. 3 Maja 1-3
62-500 Konin
Poland

Ecologic Institute
Pfalzburgerstraße 43-44
10717 Berlin
Germany

Cel projektu: Podstawowym celem Projektu finansowanego jest: pomoc społecznościom lokalnym we Wschodniej Wielkopolsce w Polsce i Łużycach w Niemczech w zaangażowaniu się w planowanie niezbędnych działań w zakresie zmian w regionach, gdzie odchodzi się od węgla, kopalnie są
likwidowane.
Ten ogólny cel jest określony przez następujące szczegółowe zagadnienia:

  • wsparcie we wpływaniu na oficjalne procesy planowania transformacji i wyposażenie lokalnych społeczności w wiedzę niezbędną do opracowywania projektów lokalnych adresujących procesy transformacji ich regionów,
  • wsparcie w promowaniu własnego (lokalnego) stanowiska wobec decydentów politycznych i informowanie lokalnych społeczności o zmianach polityki państwa Unii Europejskiej, celem poprawienia zrozumienia zagadnień dotyczących transformacji i wspieranie w tworzeniu bardziej ambitnej polityki,
  • rozwój, testowanie i promowanie partycypacyjnego modelu planowania transformacji, który może być następnie powielony w innych regionach węglowych i może przyczynić się do łagodniejszego przejścia zgodnie z celem neutralności klimatycznej.