Zaproszenie do udziału w Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w partnerstwie z ARR Transformacja Sp. z o.o., Agencją Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie, Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych i Instytutem Zielonej Przyszłości zapraszają do udziału w Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym, dotyczącym przyszłości rozwoju Wielkopolski Wschodniej w obliczu transformacji energetycznej, społecznej i gospodarczej

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i mieszkanki Wielkopolski Wschodniej oraz wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w Wysłuchaniu. Państwa głos jest kluczowy dla sukcesu transformacji Wielkopolski Wschodniej.

Wysłuchanie Publiczne jest wydarzeniem online, podczas którego mieszkanki i mieszkańcy oraz przedstawiciele różnych środowisk mogą wyrazić swoje opinie, rekomendacje i obawy na temat przyszłości Wielkopolski Wschodniej. W Wysłuchaniu wezmą także udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialni za proces sprawiedliwej transformacji i stworzenia wieloletniej strategii rozwoju subregionu.

Tematem Wysłuchania będzie wizja rozwoju subregionu Wielkopolski Wschodniej do 2040 roku, z uwzględnieniem procesu sprawiedliwej transformacji. W Wysłuchaniu można wziąć udział jako “Mówca”, wyrażając krótko swoją opinię lub jako “Widz”, biorąc udział bez zabierania głosu. Do przygotowania swojej wypowiedzi jako “Mówca”, można skorzystać z określonych dokumentów strategicznych powstałych w regionie, ale nie jest to niezbędne. Można również przygotować swoją wypowiedź na bazie własnej wiedzy i doświadczenia. 

Rekomendujemy Państwu dokumenty, które mogą być pomocnym materiałem wyjściowym do zabrania głosu. Są to:

 • Diagnoza strategiczna Wielkopolski Wschodniej, która posłuży do opracowania “Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej do 2040 r.” Diagnoza pomoże w udzieleniu odpowiedzi na pytanie, jak obecnie wygląda sytuacja społeczno-gospodarcza Wielkopolski Wschodniej. Będzie również wsparciem przy określeniu nowych kierunków i celów rozwoju oraz zaplanowaniu krótko i długookresowych działań, gwarantujących mieszkańcom wysoką jakość życia. Diagnoza zostanie udostępniona w styczniu 2022 r., tuż przed Wysłuchaniem. 
 • Koncepcja Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Zawarte w dokumencie ustalenia dotyczące osiągnięcia zeroemisyjnej, zasobooszczędnej i zdywersyfikowanej gospodarki oraz zapewnienia wysokiej jakości życia stanowiły punkt wyjścia do dyskusji. W następstwie tej dyskusji opracowany został Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej oraz opracowana zostanie Strategia rozwoju Wielkopolski Wschodniej do 2040 r.
 • Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej, określający kierunki sprawiedliwej transformacji w subregionie.

Państwa głos z jednej strony będzie uzupełnieniem “Diagnozy strategicznej Wielkopolski Wschodniej”, a z drugiej stanie się pomocnym wkładem do kolejnego opracowywanego dokumentu, jakim będzie analiza wewnętrznego zróżnicowania społeczno-gospodarczego Wielkopolski Wschodniej czy do samej “Strategii Rozwoju Wielkopolski Wschodniej do 2040 r.”, którego przyjęcie planowane jest w III kw. 2022 r. 

Organizatorzy: Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z ARR Transformacja Sp. z o.o., Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Instytutem Zielonej Przyszłości. 

_____

Wysłuchania są częścią projektu “RegENERate:Mobilising Regions for Energetic Re-development and Transformative NECPs”, realizowanego przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Life.
_____

OBYWATELSKIE WYSŁUCHANIE PUBLICZNE

Sprawiedliwa Transformacja i przyszłość Wielkopolski Wschodniej

Termin: 27 stycznia 2022, godz. 10:00-14:00

Szczegółowy program Wysłuchania

Prowadzące:

 • Joanna Furmaga, Polska Zielona Sieć
 • Emilia Ślimko, Polska Zielona Sieć

10.00-10.35

Część I. Słowo wstępu przedstawicieli organizatorów oraz liderów procesu sprawiedliwej transformacji

 1. Joanna Furmaga, Prezeska Polskiej Zielonej Sieci
 2. prof. dr hab. Paweł Churski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  prezentacja >>>
 3. Marcin Janiak, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
 4. Piotr Siewierski, Naczelnik Wydziału Obszarów w Procesie Transformacji w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
 5. Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej
 6. Karolina Dreszer-Smalec, Prezeska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

10.35-11:45

Część II. Wypowiedzi przedstawicieli/ek podmiotów reprezentujących poszczególne sektory i środowiska

[każda z wypowiedzi w tej części trwała do 4 minut]​

Przedstawiciele/ki administracji i nauki

 1. Witold Nowak, Zastępca Prezydenta Miasta Konina
 2. prof. Adam Drobniak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 3. Michał Rejewski, ARR Transformacja w Koninie
 4. Ryszard Nawrocki, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Rada Powiatu Konińskiego
 5. Joanna Misiak-Kędziora, Zastępca Burmistrza Turku
 6. Mariusz Musiałowski, Burmistrz Kleczewa
 7. Jan Bartczak, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole

Przedstawiciele/-ki podmiotów społeczeństwa obywatelskiego

 1. Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 2. Agata Kuźmińska, Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości
 3. Magdalena Bartecka, Polska Zielona Sieć
 4. Monika Sadkowska, Forum Burmistrzów na rzecz Sprawiedliwej Transformacji przy Fundacji WWF Polska
 5. Miłosława Stępień, CEE Bankwatch Network
 6. Józef Drzazgowski, Stowarzyszenie Eko-Przyjezierze
 7. Piotr Czerniejewski, Stowarzyszenie Młodzi Lokalsi / Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

12.00-12.05

12.05-12.40

Przerwa

Części II. Wypowiedzi przedstawicieli/ek podmiotów reprezentujących poszczególne sektory i środowiska – ciąg dalszy

[każda z wypowiedzi w tej części trwała do 4 minut]​

Przedstawiciele/-ki partnerów społecznych i gospodarczych, biznes, przedsiębiorczość społeczna

 1. Piotr Woźny, Zarząd ZE PAK S.A.
 2. Witold Kłosowiak, Rada Pracowników PAK KWB „Konin”
 3. Maciej Kaźmierczak, Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego RUCH KWB KONIN w Kleczewie S.A.
 4. Mateusz Kowalewski, Konińska Izba Gospodarcza
 5. Damian Brzóska, Turecka Izba Gospodarcza
 6. Zbigniew Bachta, Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
 7. Przemysław Piechocki, Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej
 8. Alicja Messerszmidt, MZZP Inżynieryjno – Technicznych „KADRA” przy PAK KWB Konin S.A.
 9. Dariusz Zbierski, MZZ Górników KWB „Konin” S.A.

12.40-13.50

Część III. Wypowiedzi pozostałych przedstawicieli/ek różnych podmiotów oraz osób indywidualnych, które wyraziły chęć zabrania głosu rejestrując się na wysłuchanie

Przedstawiciele/-ki instytucji:

[każda z wypowiedzi w tej części trwała do 3 minut, kolejność jest losowana]

 1. Marta Anczewska, Ekspertka ds. sprawiedliwej transformacji
 2. Jan Ruszkowski, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
 3. Daniel Kiewra, Fundacja Instrat
 4. Alina Pogoda, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
 5. Jan Twardowski, Fundacja na rzecz Efektywności Energetycznej przesłane materiał do wystąpienia >>>
 6. Filip Walkowiak, Stowarzyszenie Zmieniamy Konin
 7. Tomasz Ludwicki, Burmistrz Miasta Dąbie
 8. Michał Jarek, Powiat Turecki przesłane materiały do wystąpienia >>>
 9. Mateusz Piotrowski, Stowarzyszenie Pacjent Europa
 10. Kacper Nowicki, Green REV Institute przesłane materiały do wystąpienia >>>
 11. Bartosz Jędrzejczak, Urząd Miejski w Koninie
 12. Jakub Eltman, Rada Miasta Konina/ Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich
 13. Marta Adamczyk Jałkiewicz, Urząd Gminy Turek
 14. Mirosław Reśkiewicz, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Grupy ZE PAK S.A.
 15. Grzegorz Matuszak, OM NSZZ „Solidarność” Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
 16. Daniel Baliński, Doradca Zarządu ZE PAK S.A.

Osoby indywidualne

[każda z wypowiedzi w tej części trwała do 2 minut, kolejność była losowana]

 1. Aleksander Rewekant

Bardzo krótkie wypowiedzi pozostałych uczestników wysłuchania

[każda z wypowiedzi w tej części trwała do 1 minuty]

 1. Mariusz Musiałowski, Burmistrz Kleczewa
 2. Tomasz Waśniewski, Prezes Fundacji Rozwój TAK – Odkrywki NIE
 3. Katarzyna Czupryniak, Fundacja „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”
 4. Filip Walkowiak, Stowarzyszenie Zmieniamy Konin

13.50-14.00

Część IV. Podsumowanie

 • Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej
 • Joanna Furmaga, Prezeska Polskiej Zielonej Sieci

Materiały z wysłuchania

Prezentacje i materiały przesłane przez Mówców zostały umieszczone przy nazwiskach w programie powyżej.

Zapis wypowiedzi – transkrypcja >>>

Nagranie:

Uczestnicy Wysłuchania

Pełna lista mówców i widzów >>>

Organizatorzy

Partnerzy