Home2021-05-21T15:42:30+02:00

Prawdziwe partnerstwo potrzebne od zaraz. Rola komitetów monitorujących w procesie sprawiedliwej transformacji

28 września 2022|

Większy udział organizacji społecznych w Komitetach Monitorujących (KM) Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST) jest niezbędny – to główny wniosek płynący z briefingu Polskiej Zielonej Sieci. Bez szerokiego udziału społeczeństwa możemy zapomnieć o prawdziwie sprawiedliwej transformacji regionów węglowych. Opracowanie Polskiej Zielonej Sieci (PZS) – “Prawdziwe partnerstwo potrzebne od zaraz. Rola komitetów monitorujących w procesie sprawiedliwej transformacji’ – jest opisem tego, jak [...]

Technologia ułatwi planowanie transformacji gmin górniczych

21 września 2022|

W dzisiejszym szybko urbanizującym się świecie jednym z najrzadszych zasobów jest ziemia. Niewiele lokalnych społeczności ma dostęp do dużych działek, na których można ulokować nowe przedsięwzięcia, a jeszcze mniej ma szansę wykorzystać tereny w taki sposób, aby pomagały one przeciwdziałać zmianom klimatu, tworzyły miejsca pracy i przyciągały inwestycje. Taka szansa właśnie pojawia się w Bośni, Grecji, Polsce i Serbii, [...]

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazuje apel Polskiej Zielonej Sieci do regionów węglowych!

16 września 2022|

Polska Zielona Sieć zaapelowała o większy udział organizacji społecznych w Komitetach Monitorujących Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Ministerstwo przekazało apel do regionów z prośbą o rozważenie naszych postulatów. 9 września Polska Zielona Sieć wraz z trzydziestoma samorządami i organizacjami społecznymi przesłała do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Grzegorza Pudy, apel o utworzenie dodatkowych miejsc w Komitetach Monitorujących (KM) oraz powołania grup [...]

“Przeminęło z węglem. Regiony górnicze w poszukiwaniu nowej energii”. Zaproszenie na międzynarodową konferencję

13 września 2022|

Globalne ocieplenie przyspiesza, a wraz z nim prędkości nabiera wiatr zmian w regionach węglowych. Zamknięcie kopalni i elektrowni rodzi kolejne trudności – górnicy potrzebują pracy, regiony szukają nowej tożsamości, lokalna społeczność zmaga się z perspektywą ubóstwa i wykluczenia. Przed mieszkańcami kolejne wyzwania. Wśród nich najważniejszych wydaje się galopujący kryzys energetyczny, który coraz silniej kształtuje rzeczywistość i zmusza do poszukiwania [...]

Czujne oko na proces sprawiedliwej transformacji – obecność organizacji społecznych w Komitetach Monitorujących Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

9 września 2022|

Większy udział w Komitetach Monitorujących Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i utworzenie grup roboczych ds. sprawiedliwej transformacji – o to właśnie apelują organizacje społeczne i samorządy. Stawką jest efektywne wykorzystanie wsparcia unijnego na działania adekwatne do wyzwań stojących przed regionami węglowymi. Polska Zielona Sieć wraz z trzydziestoma samorządami i organizacjami społecznymi wystosowała w tej sprawie apel do Ministra Funduszy i Polityki [...]

Go to Top