Home2020-07-24T21:07:36+02:00

Wielkopolska Wschodnia ogłasza neutralność klimatyczną do 2040 roku

26 października 2020|

W dniu 23 października 2020 r. odbyło się wspólne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu  ds. Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej oraz Wielkopolskiego Zespołu Parlamentarnego, podczas którego zaprezentowano Koncepcję Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej.  Koncepcja Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej zakłada, że region, w którym około 4 tysiące osób pracuje w kopalniach węgla brunatnego i elektrowniach należących do spółki ZE PAK S.A., do 2040 roku osiągnie [...]

Imielin znów zagrożony niechcianym wydobyciem

20 października 2020|

Pomimo sprzeciwu mieszkańców Imielina Polska Grupa Górnicza złożyła wniosek o koncesję na wydobycie węgla ze złoża Imielin-Północ. Stoi to w sprzeczności do celów sprawiedliwej transformacji, ponieważ wydobycie węgla w tym miejscu może zniszczyć dwa zbiorniki wody pitnej i spowodować znacznie zniszczenia budynków i infrastruktury miasta. Polska Grupa Górnicza od kilku lat stara się o uzyskanie koncesji na wydobycie węgla [...]

Jak Europa przygotowuje się do sprawiedliwej transformacji?

16 października 2020|

14 października organizacja CEE Bankwatch Network opublikowała podsumowanie dotychczasowych prac nad Terytorialnymi Planami Sprawiedliwej Transformacji (TPST) w siedmiu krajach europejskich: Bułgarii, Czechach, Estonii, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgrzech. Plany te są przepustką do uzyskania wsparcia z europejskiego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). Wysokość FST wynosi obecnie 17,5 mld euro i będzie ona jeszcze negocjowana w tzw. trilogach, czyli w rozmowach [...]

Polskie odchodzenie od węgla na bakier z unijnymi ambicjami

9 października 2020|

7 października Parlament Europejski poparł w głosowaniu podniesienie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030 rok do 60 proc. w porównaniu do emisji z roku 1990. Jest to cel ambitniejszy od wrześniowej propozycji Komisji Europejskiej, który wynosił 55 proc. Teraz podwyższony cel redukcji emisji będzie negocjowany z Radą Europejską. Porozumienie zawarte 25 września między związkami zawodowymi z Polskiej Grupy [...]

Unijne przyśpieszenie dla sprawiedliwej transformacji

25 września 2020|

Unia Europejska oraz polskie Ministerstwo Klimatu zaprezentowały ambitniejsze niż dotychczas cele klimatyczne. Związki górnicze, które są w centrum zainteresowania, nie łączą zamknięcia kopalń z perspektywami nowego rozwoju i miejsc pracy, a rząd poprzez brak dialogu wcale im w tym nie pomaga. 16 września podczas wygłaszania orędzia o stanie Unii Europejskiej przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała podniesienie [...]

Go to Top