Home2020-12-15T14:20:04+01:00

130 tys. osób z branży okołogórniczej nie jest konsultowanych w sprawie przyszłości węgla

20 stycznia 2021|

Raporty Instytutu Badań Strukturalnych i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wykazują, że w branży okołogórniczej pracuje nawet do 130 tys. osób, czyli o ok. 50 tys. więcej niż w górnictwie węgla kamiennego. Jednak na razie ci pracownicy nie biorą udziału w rozmowach na temat przyszłości regionów węglowych. Oba raporty, wydane pod koniec 2020 r., poruszają  problem przyszłości branży okołogórniczej w [...]

Bardziej zaszkodzi niż pomoże? Organizacje pytają ministra o Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji

21 grudnia 2020|

Ministerstwo Klimatu przygotowuje Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji. Nic nie zapowiada jednak, że będzie to potrzebny regionom strategiczny rządowy dokument przedstawiający polski plan odejścia od węgla. Zamiast jasnej strategii regiony węglowe dostały dodatkową dawkę chaosu. Organizacje społeczne interweniują u ministra. Na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) przygotowuje aktualnie projekt Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji. Na [...]

Komisja Europejska: Turów narusza prawo Unii Europejskiej

17 grudnia 2020|

17 grudnia Komisja Europejska przyjęła uzasadnioną opinię w ramach postępowania wszczętego przez Czechy przeciwko Polsce na mocy art. 259 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Czechy twierdzą, że Polska naruszyła prawo Unii Europejskiej poprzez pewne działania podjęte w ramach procedury przedłużenia do 2026 r. koncesji na wydobycie dla kopalni węgla brunatnego w Turowie. Czechy wniosły skargę do Komisji Europejskiej w [...]

Polską energetykę czeka transformacyjne przyśpieszenie

11 grudnia 2020|

Podczas szczytu Rady Europejskiej szefowie rządów państw członkowskich przegłosowali przyjęcie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku w porównaniu z rokiem bazowym 1990. Dla Polski oznacza to konieczność przemyślenia na nowo polityki energetycznej i pilnego przyspieszenia dekarbonizacji. Polski rząd będzie musiał szybko dostosować swoją strategię energetyczną do europejskiej polityki klimatycznej. Pewne jest, że nowy [...]

IETU rozpoczyna nabór fiszek projektowych do Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji

4 grudnia 2020|

Pomysły na projekty wpisujące się w cele Funduszu Sprawiedliwej Transformacji można zgłaszać do 11 grudnia. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, któremu Ministerstwo Klimatu i Środowiska powierzyło do realizacji przygotowanie Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji, wysłał organizacjom pozarządowym zajmującym się sprawiedliwą transformacją regionów węglowych zaproszenie do składania propozycji projektów do Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji (KPST). IETU jest obecnie na etapie mapowania dużych [...]

Go to Top