Home2020-12-15T14:20:04+01:00

Uwagi Polskiej Zielonej Sieci do Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji

3 grudnia 2020|

Polska Zielona przekazała Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej uwagi dotyczące planowania wydatków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Apelujemy, by plany były tworzone na podstawie szczegółowej analizy sytuacji poszczególnych regionów. Przypominamy również o wciąż niezrealizowanych, niezbędnych działaniach po stronie rządu, takich jak przyjęcie strategii transformacji energetycznej kraju i zobowiązania do osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz określenie harmonogramu odchodzenia od węgla.  W złożonych [...]

Pierwsze spotkanie Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej

30 listopada 2020|

W czwartek 26 listopada przedstawiciele samorządów, przedsiębiorców oraz organizacji społecznych wzięli udział w inauguracyjnym spotkaniu Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej, które przez najbliższe dwa lata będzie pełnić rolę społecznej rady konsultacyjnej w procesie odchodzenia od węgla i sprawiedliwej transformacji tego regionu. Forum Partnerstwa powołano jako wspólną platformę dyskusji, wymiany punktów widzenia i doświadczeń, skupiającą szerokie i zróżnicowane grono podmiotów z Wielkopolski [...]

Samorządy powiatu zgorzeleckiego chcą daty końca kompleksu Turów

24 listopada 2020|

Samorządy z terenu powiatu zgorzeleckiego, zrzeszone w Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, Klastrze Zgorzeleckim i Komitecie Transformacji Zagłębia Turoszowskiego, podpisały Deklarację Współpracy „Łużycki Zielony Ład”, w ramach transformacji energetycznej Zagłębia Turoszowskiego. Głównym celem Deklaracji jest bezpieczne, jak najmniej odczuwalne ekonomicznie i społecznie,  przeprowadzenie przez proces transformacji mieszkańców regionu, pracowników sektora wydobywczego i sektorów około wydobywczych. Objęcie regionu Funduszem Sprawiedliwej Transformacji [...]

Rumuński region węglowy Dolina Jiu gotowy na sprawiedliwą transformację

6 listopada 2020|

Dolina Jiu jest najbardziej znanym regionem węglowym w Rumunii i znalazła się wśród grupy beneficjentów ubiegających się o wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Po bolesnych doświadczeniach z przeszłości, gdzie w latach 90. zamykano kopalnie bez żadnego planu alternatywnego, aktywni działacze z Dolinie Jiu chcą aby tym razem transformacja regionu była zaplanowana i sprawiedliwa. Zasiane ziarno W grudniu 2017 roku [...]

Wielkopolska Wschodnia ogłasza neutralność klimatyczną do 2040 roku

26 października 2020|

W dniu 23 października 2020 r. odbyło się wspólne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu  ds. Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej oraz Wielkopolskiego Zespołu Parlamentarnego, podczas którego zaprezentowano Koncepcję Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej.  Koncepcja Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej zakłada, że region, w którym około 4 tysiące osób pracuje w kopalniach węgla brunatnego i elektrowniach należących do spółki ZE PAK S.A., do 2040 roku osiągnie [...]

Go to Top