Home2020-12-15T14:20:04+01:00

Polską energetykę czeka transformacyjne przyśpieszenie

11 grudnia 2020|

Podczas szczytu Rady Europejskiej szefowie rządów państw członkowskich przegłosowali przyjęcie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku w porównaniu z rokiem bazowym 1990. Dla Polski oznacza to konieczność przemyślenia na nowo polityki energetycznej i pilnego przyspieszenia dekarbonizacji. Polski rząd będzie musiał szybko dostosować swoją strategię energetyczną do europejskiej polityki klimatycznej. Pewne jest, że nowy [...]

IETU rozpoczyna nabór fiszek projektowych do Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji

4 grudnia 2020|

Pomysły na projekty wpisujące się w cele Funduszu Sprawiedliwej Transformacji można zgłaszać do 11 grudnia. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, któremu Ministerstwo Klimatu i Środowiska powierzyło do realizacji przygotowanie Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji, wysłał organizacjom pozarządowym zajmującym się sprawiedliwą transformacją regionów węglowych zaproszenie do składania propozycji projektów do Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji (KPST). IETU jest obecnie na etapie mapowania dużych [...]

Uwagi Polskiej Zielonej Sieci do Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji

3 grudnia 2020|

Polska Zielona przekazała Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej uwagi dotyczące planowania wydatków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Apelujemy, by plany były tworzone na podstawie szczegółowej analizy sytuacji poszczególnych regionów. Przypominamy również o wciąż niezrealizowanych, niezbędnych działaniach po stronie rządu, takich jak przyjęcie strategii transformacji energetycznej kraju i zobowiązania do osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz określenie harmonogramu odchodzenia od węgla.  W złożonych [...]

Pierwsze spotkanie Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej

30 listopada 2020|

W czwartek 26 listopada przedstawiciele samorządów, przedsiębiorców oraz organizacji społecznych wzięli udział w inauguracyjnym spotkaniu Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej, które przez najbliższe dwa lata będzie pełnić rolę społecznej rady konsultacyjnej w procesie odchodzenia od węgla i sprawiedliwej transformacji tego regionu. Forum Partnerstwa powołano jako wspólną platformę dyskusji, wymiany punktów widzenia i doświadczeń, skupiającą szerokie i zróżnicowane grono podmiotów z Wielkopolski [...]

Samorządy powiatu zgorzeleckiego chcą daty końca kompleksu Turów

24 listopada 2020|

Samorządy z terenu powiatu zgorzeleckiego, zrzeszone w Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, Klastrze Zgorzeleckim i Komitecie Transformacji Zagłębia Turoszowskiego, podpisały Deklarację Współpracy „Łużycki Zielony Ład”, w ramach transformacji energetycznej Zagłębia Turoszowskiego. Głównym celem Deklaracji jest bezpieczne, jak najmniej odczuwalne ekonomicznie i społecznie,  przeprowadzenie przez proces transformacji mieszkańców regionu, pracowników sektora wydobywczego i sektorów około wydobywczych. Objęcie regionu Funduszem Sprawiedliwej Transformacji [...]

Go to Top