Home2021-05-21T15:42:30+02:00

Uwagi uczestników Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej do projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji

17 marca 2021|

Samorządowcy, związkowcy, ekolodzy i naukowcy złożyli swoje uwagi do projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST) Wielkopolski Wschodniej. Wskazali szczególnie kwestie prognoz dotyczących rynku pracy, edukacji młodzieży i urlopów górniczych. Polska Zielona Sieć, która koordynowała pracę nad składaniem uwag, wskazała m.in. na konieczność inwestowania w innowacyjność i wspieranie sektora MŚP. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorstw, których działalność pomaga przekształcać gospodarkę [...]

Polska może bezpowrotnie stracić połowę funduszy na sprawiedliwą transformację

8 marca 2021|

Dostęp do połowy środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji jest uzależniony od złożenia przez rząd deklaracji osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Polska wciąż się do tego nie zobowiązała, przez co może stracić ważne dla regionów węglowych wsparcie. 25 lutego, na stronie Rady Europejskiej, pojawiło się Rozporządzenie o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w wersji uzgodnionej przez Komisję Europejską, Radę i Parlament [...]

45% pracowników ZE PAK czeka na przyszłość po węglu – raport nt. sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej od WWF Polska i Fundacji Instrat

2 marca 2021|

Wielkopolska Wschodnia planuje odejście od węgla do 2030 roku, by 10 lat później osiągnąć neutralność klimatyczną. A to będzie wymagało kompleksowych działań. Fundacja WWF Polska i Fundacja Instrat prezentują rekomendacje jak przeprowadzić sprawiedliwą transformację i zapewnić jej finansowanie w swoim nowym raporcie. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST), będący dodatkowym zastrzykiem pieniędzy dla europejskich regionów węglowych, to ogromna szansa dla całej [...]

Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej – już jest!

1 marca 2021|

Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 r. w sposób zaplanowany, partycypacyjny i bezpieczny na mieszkańców regionu to główne założenie planu przedstawionego na drugim już Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej. Jednak zanim wykona się tak wielki skok, potrzebny jest odpowiednio duży rozbieg. Ambitne, zielone cele zapisane w projekcie Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski powinny zostać osiągnięte najpóźniej do roku 2040.  24 [...]

Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej w konsultacjach

19 lutego 2021|

Wielkopolska Wschodnia zaprezentowała projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji. Pierwsze konsultacje dokumentu potrwają do 3 marca. Nad planem będzie również debatować Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej. Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST) został zaprezentowany grupom roboczym 17 lutego. Przez kilka miesięcy spotykały się one w celu analizy i diagnozy problemów i wyzwań regionu.  Dokument ma 24 strony i zawiera opis procesu [...]

Go to Top