RegENERate

Mobilizowanie regionów do energicznego rozwoju
i budowania transformującego planu KPEiK
(Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu)

Data rozpoczęcia projektu: 1 stycznia 2021 r.
Data zakończenia projektu: 31 grudnia 2023 r.
Źródło finansowania: Program LIFE
Całkowita wartość projektu: 1 303 239 euro
Oficjalna strona internetowa: Sieć Bankwatch – RegENERate
Osoba kontaktowa: Magdalena Bartecka, magdabartecka@zielonasiec.pl

Cel projektu RegENERate Life

Projekt jest koordynowany przez Bankwatch Network i opiera się na pracach tej organizacji w obszarze sprawiedliwej transformacji i transformacji energetycznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Celem projektu jest promowanie aktywnego udziału krajów Europy Środkowo-Wschodniej w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej w UE. Projekt wspiera ambitniejszą i skuteczniejszą politykę klimatyczną i energetyczną w Europie Środkowo-Wschodniej poprzez zachęcanie do podejmowania długoterminowych zobowiązań do wycofywania paliw kopalnych, poprawy efektywności energetycznej i promowania energetyki odnawialnej. Skupia się w szczególności na regionach, w których obecnie następuje przejście od gospodarki opartej na paliwach kopalnych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej lub mających problemy środowiskowe związane z wydobyciem i spalaniem kopalin.

Partnerzy projektu