Aktualności OZO2020-12-15T16:46:57+01:00

Działania zrealizowane

Pierwsze spotkanie Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej

30 listopada 2020|

W czwartek 26 listopada przedstawiciele samorządów, przedsiębiorców oraz organizacji społecznych wzięli udział w inauguracyjnym spotkaniu Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej, które przez najbliższe dwa lata będzie pełnić rolę społecznej rady konsultacyjnej w procesie odchodzenia od węgla i sprawiedliwej transformacji tego regionu. Forum Partnerstwa powołano jako wspólną platformę dyskusji, wymiany punktów widzenia i doświadczeń, skupiającą szerokie i zróżnicowane grono podmiotów z Wielkopolski [...]

Planowane

Go to Top