Publikacje

Pobierz

Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej w oczach przedsiębiorców

Pobierz

Przeminęło z węglem. Regiony górnicze w poszukiwaniu nowej energii

Pobierz
Pobierz

Prawdziwe partnerstwo potrzebne od zaraz. Rola Komitetów Monitorujących w procesie sprawiedliwej transformacji

Pobierz
Pobierz

Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji polskich regionów węglowych

Pobierz
Pobierz
Pobierz

Sprawiedliwa transformacja Śląska.

Wyzwania z perspektywy społecznej - analiza i rekomendacje
Pobierz
Pobierz

Mieszkańcy Imielina wobec planów eksploatacji złoża „Imielin-Północ”.

Studium przypadku
Pobierz
Pobierz

Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej.

Wyzwania z perspektywy społecznej - analiza i rekomendacje
Pobierz
Pobierz

Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej.

Studium przypadku
Pobierz
Pobierz

Platforma Węglowa jako mechanizm wspierania sprawiedliwej transformacji.

Podstawowe informacje
Pobierz

Publikacje (EN) (DE)

Pobierz

Just Transition of Eastern Wielkopolska – Entrepreneurs In The Face of Imminent Change

Pobierz
Pobierz

Gone with the coal

Eastern Wielkopolska in search of New Energy

Pobierz
Pobierz

Raus aus der Kohle

Östliches Großpolen auf der Suche nach neuen Energieformen

Pobierz
Pobierz

Just Transition of Silesia.

Challenges from the civil society perspective – analysis and recommendations
Pobierz
Pobierz

Just Transition of Eastern Wielkopolska.

Challenges from the civil society perspective – analysis and recommendations
Pobierz