Polska Zielona Sieć wraz z dziesięcioma organizacjami pozarządowymi, społecznymi i think tankami, zainteresowanymi skutkami transformacji energetycznej w Polsce i Unii Europejskiej oraz wpływem tego procesu na społeczeństwo, wysłała apel o udzielenie zgody na pomoc publiczną w postaci osłon socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego do Komisji Europejskiej.

Ustawa ta jest kluczowa i pilna dla niemal trzech tysięcy osób zatrudnionych w kopalniach, elektrowniach i spółkach usługowych Grupy ZE PAK, zlokalizowanych w Wielkopolsce Wschodniej. Bez odpowiednich zmian w prawie trudno będzie zapewnić prawdziwie sprawiedliwą i bezpieczną transformację energetyczną. Ostatnia odkrywka Grupy ZE PAK zostanie zamknięta w przyszłym roku i w związku z tym konieczne jest wprowadzenie osłon socjalnych dla pracowników sektora jak najszybciej. Wprowadzenie zapisów ustawy w życie jest również niezwykle ważne dla pracowników kompleksu Bełchatów i Turów, gdzie ma się zakończyć wydobycie i spalanie węgla w ciągu najbliższych kilkunastu lat.

W ramach osłon socjalnych, ustawa przewiduje:

  • urlopy energetyczne oraz urlopy górnicze w wysokości 80% miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 

lub

  • jednorazowe odprawy pieniężne w wysokości 12 krotności miesięcznego wynagrodzenia pracownika, obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy należne według stanu na dzień rozwiązania umowy o pracę.

Ustawa daje szansę na bezpieczne odejście z pracy dla wielu osób, które poświęciły tej kluczowej dla kraju branży wiele lat życia. Jednak aby ta pomoc mogła zostać udzielona, potrzebujemy zgody Komisji Europejskiej. W związku z tym razem z innymi organizacjami podpisujemy się pod apelem w celu ochrony tych osób oraz tysięcy członków ich rodzin, aby mogli spokojnie planować swoją przyszłość.

List można pobrać pod tym linkiem

Aktualności