Co można zrobić, żeby zastąpić paliwa kopalne w ogrzewnictwie oraz zmniejszyć poziom ubóstwa energetycznego w Polsce?

Zapraszamy do lektury najnowszego briefingu Polskiej Zielonej Sieci na temat praktycznych rozwiązań, które mogą pomóc zaradzić ubóstwu energetycznemu w Polsce. W briefingu znajdują się najnowsze dane na temat ubóstwa energetycznego w Polsce wraz z wyodrębnieniem grup, które są na to zjawisko najbardziej narażone.  W dalszej części dowiemy jakie są dostępne programy oraz przykładowe alokacje funduszy przeznaczone na ten cel.

Briefing dostępny jest pod tym linkiem.