Już od 10 stycznia 2024 r. będzie można składać wnioski o pomoc techniczną START dla podmiotów z regionów węglowych. Z takiej pomocy skorzystały już polskie regiony węglowe – Górny Śląsk czy Małopolska Zachodnia.

START jest programem pomocy dostosowanym do potrzeb odbiorców. Buduje potencjał w szerokim zakresie tematów, od opracowania kompleksowej strategii transformacji i szeregu projektów, po zapewnianie porad na konkretne tematy, takie jak umiejętności i zatrudnienie, energia odnawialna, zmiana przeznaczenia terenów zdegradowanych, rozwój społeczny i inwestycje wewnętrzne. Przykładowo START może zapewnić wsparcie w takich obszarach jak (lista niepełna):

  • analiza regionalnych wyzwań, szans i priorytetów;
  • identyfikacja i rozpowszechnianie dobrych praktyk i wniosków z porównywalnych regionów, które przechodzą lub przeszły podobne zmiany;
  • konsultacje z zainteresowanymi stronami prowadzące do dużego zaangażowania i odpowiedzialności;
  • budowanie potencjału administracji regionalnej i/lub lokalnej i/lub grup społeczeństwa obywatelskiego;
  • projektowanie przejrzystych, włączających i skutecznych procesów zarządzania i partnerstwa;
  • sformułowanie lub udoskonalenie strategii na rzecz sprawiedliwej transformacji oraz transformacji energetycznej i dywersyfikacji gospodarczej;
  • identyfikacja i priorytetyzacja projektów związanych z transformacją;
  • opracowanie wstępnych fiszek projektowych i powiązanych planów działania (map drogowych);
  • identyfikacja możliwości finansowania projektów;
  • wsparcie komunikacyjne w celu zaangażowania i informowania zainteresowanych stron na temat lokalnego procesu transformacji energetycznej.

Więcej informacji na stronie START.

Alina Pogoda, Polska Zielona Sieć