Polska Zielona Sieć przygotowała dla posłów i posłanek materiał tezowo-informacyjny, którego tematem jest przyśpieszająca transformacja energetyczna, która może oznaczać zamknięcie większości kopalń do 2030 r. Jest to zbiór najważniejszych informacji i tez, które mogą zostać użyte podczas konferencji prasowej czy wypowiedzi, której tematem będzie odejście od węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii.

W materiale tym wskazujemy, że popyt na węgiel znacznie się zmniejszy (opracowanie na podstawie publikacji Fundacji Instrat), co będzie oznaczało przyspieszenie zamykania kopalń. W związku z nadchodzącym spadkiem zapotrzebowania na węgiel kamienny potrzebna jest rewizja Umowy Społecznej i zapisanych w niej dat zamykania kopalń. Aktualnie w Polsce używa się do produkcji energii, ciepła oraz w produkcji stali ok. 40 mln ton węgla. W 2030 r. może to już być tylko 15 mln ton. Prognozowane zapotrzebowanie na węgiel oznacza, że w 2030 roku w Polsce pozostaną trzy-cztery kopalnie węgla kamiennego i cztery węgla koksowego (JSW). W związku z tym plan na najbliższe lata powinien zakładać ochronę górników i społeczności najbardziej uzależnionych od węgla, a nie utrzymywanie kopalń za wszelką cenę. Niemniej, scenariusz OZE się opłaca – jego realizacja do 2040 r. będzie kosztowała 963 mld złotych, podczas gdy pozostanie przy węglu – 1357 mld zł.

Przedstawiamy również nasze rekomendacje z zakresu transformacji energetycznej, m.in. urealnienie harmonogramu zamykania kopalń, dzięki czemu uniknie się ryzyka zamknięcia zakładów z dnia na dzień. Konieczny jest również szczery dialog ze społeczeństwem na temat procesu i informowanie o szczegółowym jego przebiegu.

Link do publikacji autorstwa Aliny Pogody i Mateusza Kowalika