Aktualności OZO2020-12-15T16:46:57+01:00

Działania zrealizowane

Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej konsultuje Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji

7 maja 2021|

Tak wykuwa się plan. Samorządy, lokalny biznes i związki zawodowe nie ustają w przygotowaniach do transformacji Wielkopolski Wschodniej. 13 maja odbędzie się spotkanie Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej poświęcone drugiej już wersji projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST). W skład Forum wchodzą samorządy, przedstawiciele oświaty i nauki, organizacje pozarządowe, lokalny biznes oraz przedstawiciele górniczych związków zawodowych. Uczestnicy i uczestniczki Forum [...]

Rynek pracy otwarty dla górników – wnioski z trzeciego dnia webinariów o termomodernizacji

22 kwietnia 2021|

Budownictwo jest branżą, w której górnicy z łatwością znajdą nowe zatrudnienie. Najpierw jednak, muszą chcieć zmienić swoją dotychczasową pracę. 15 kwietnia Polska Zielona Sieć zorganizowała webinar na temat potencjału tworzenia nowych, zielonych miejsc pracy dla górników. W wydarzeniu brali udział eksperci z Instytutu Badań Strukturalnych oraz doradczynie zawodowe z Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie. Jan Frankowski oraz Joanna Mazurkiewicz [...]

Nadchodzi wielka termomodernizacja Wielkopolski Wschodniej

30 marca 2021|

Jeśli Wielkopolska Wschodnia chce osiągnąć neutralność klimatyczną w 2040 roku, musi postawić na efektywność energetyczną i termomodernizację budynków. Budynki odpowiadają za około 40 proc. zużycia energii w UE i 36 proc. emisji gazów cieplarnianych. Jedynie 1 proc. budynków poddaje się co roku renowacji pod kątem efektywności energetycznej, dlatego działania na rzecz termomodernizacji budynków muszą przyspieszyć aby Europa stała się [...]

Uwagi uczestników Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej do projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji

17 marca 2021|

Samorządowcy, związkowcy, ekolodzy i naukowcy złożyli swoje uwagi do projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST) Wielkopolski Wschodniej. Wskazali szczególnie kwestie prognoz dotyczących rynku pracy, edukacji młodzieży i urlopów górniczych. Polska Zielona Sieć, która koordynowała pracę nad składaniem uwag, wskazała m.in. na konieczność inwestowania w innowacyjność i wspieranie sektora MŚP. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorstw, których działalność pomaga przekształcać gospodarkę [...]

Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej – już jest!

1 marca 2021|

Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 r. w sposób zaplanowany, partycypacyjny i bezpieczny na mieszkańców regionu to główne założenie planu przedstawionego na drugim już Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej. Jednak zanim wykona się tak wielki skok, potrzebny jest odpowiednio duży rozbieg. Ambitne, zielone cele zapisane w projekcie Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski powinny zostać osiągnięte najpóźniej do roku 2040.  24 [...]

Planowane

Go to Top