Inauguracja Krajowego Forum Transformacji Polskich Regionów Górniczych wypadła blado. A szkoda, bo to bardzo cenna inicjatywa.

Dla osób obecnych na sali, w większości uważnych obserwatorów i uczestników procesu sprawiedliwej transformacji w Polsce, było to  spotkanie udowadniające, że zasada partnerstwa w przypadku Funduszu Sprawiedliwej Transformacji jest pomijana. Na spotkanie zaproszono  nieproporcjonalnie wielu interesariuszy ze Śląska. Przez to Forum sprawiało wrażenie, że jest poświęcone głównie temu  regionowi węglowemu. Pozostałe sześć regionów – Wielkopolska Wschodnia, region wałbrzyski, region Bełchatowa,  Małopolska Zachodnia i lubelskie – mogło się czuć pominięte.

Dlatego Polska Zielona Sieć, Stowarzyszenie BoMiasto, EKO-UNIA, Instytut Zielonej Przyszłości, HEAL Polska, WWF oraz Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła” postanowiły napisać w tej sprawie list do odpowiednich władz. Uważamy, że Krajowe Forum Transformacji Polskich  Regionów Górniczych powinno być złożone z reprezentantów wszystkich interesariuszy procesu sprawiedliwej transformacji,  których zadaniem byłoby rekomendowanie i promowanie najlepszych projektów transformacji finansowanych z FST i puli  w ramach KPST. W liście czytamy m.in.: “Struktura tego  rodzaju powinna być także odpowiedzialna za dostarczenie niezbędnych kompetencji aktorom transformacji, którzy  obecnie nie są w stanie sami zdefiniować projektów, mających szansę realnie zmienić rzeczywistość i łagodzić skutki zielonej zmiany w Polsce. Forum powinno być miejscem, gdzie rozwiązywane są najbardziej ważkie problemy  sprawiedliwej transformacji.” 

Forum spełni swoją rolę, jeżeli będzie koordynować i uspołeczniać procesy transformacji. Będzie miało sens, jeżeli służyć będzie wymianie wiedzy oraz debacie pomiędzy wszystkimi interesariuszami sprawiedliwej transformacji. Wtedy faktycznie stworzy się warunki do uzyskania konsensusu w kwestii transformacji regionów  węglowych.

Pełną treść listu znajdziecie tutaj:

Pismo w sprawie Krajowego Forum Transformacji Polskich Regionów Górniczych