– Górnicy oraz energetycy są świadomi zmian i wierzą w sprawiedliwą transformacją. U nas, ten proces już się rozpoczął – mówi Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, Maciej Sytek. 

Wielkopolska Wschodnia nie boi się wyzwań. Jest pierwszym regionem węglowym w Polsce, który ogłosił cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 roku. To aż 10 lat wcześniej niż planuje zrobić to Unia Europejska!  W krótkim czasie, Wielkopolska Wschodnia musi zmienić sposób wytwarzania energii na zeroemisyjny, zwiększyć efektywność energetyczną, uporać się ze zjawiskiem suszy i stworzyć miejsca pracy dla pracowników odchodzących z odkrywek węgla brunatnego i elektrowni węglowych.

Procesem planowania transformacji w Wielkopolsce Wschodniej  kieruje Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie, z prezesem Maciejem Sytkiem na czele. ARR zadbała o sprawny proces partycypacji społecznej w tworzeniu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji. Dzięki jej działaniom region otrzyma wsparcie z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który pozwoli m.in. na realizację projektów rekultywacji terenów pokopalnianych.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Maciejem Sytkiem, w której prezes ARR opowiada o perspektywach zielonej i sprawiedliwej transformacji  regionu: https://youtu.be/7ot8BTLbxmY

Aktualności