Zapraszamy do udziału w Wysłuchaniu Odwróconym pn. „Sprawiedliwa Transformacja i przyszłość Wielkopolski Wschodniej”, które odbędzie się 7 grudnia 2022 r. w godz. 10.00 – 14.00, stanowiąc odpowiedź na Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne dotyczące rozwoju Wielkopolski Wschodniej w obliczu transformacji energetycznej, społecznej i gospodarczej, które miało miejsce 27 stycznia br.

Wysłuchanie Odwrócone, którego organizatorami są ARR Transformacja Sp. z o.o. w partnerstwie ze Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych, jest wydarzeniem online podczas którego adresaci postulatów i rekomendacji przedstawionych podczas Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego będą mieli okazję odnieść się do nich, wskazując na ewentualny sposób ich uwzględnienia w realizowanych działaniach i kompetencjach poszczególnych instytucji.
Ramowy program spotkania:
Część I. Słowa wstępu przedstawicieli organizatorów
 • Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej oraz Prezes ARR Transformacja Sp. z o.o.
 • Magdalena Bartecka, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
 • Rafał Kowalski, Członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
Część II. Komentarz do Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego (odniesienie się do głównych uwag i postulatów mówców)
 • Michał Rejewski, ARR Transformacja Sp. z o.o. prezentacja >>>
 • Krzysztof Borkowicz, ARR Transformacja Sp. z o.o. prezentacja >>>
 • prof. dr hab. Paweł Churski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ekspert ARR Transformacja Sp. z o.o. w zakresie wypracowania Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040 i sprawiedliwej transformacji
 • Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej oraz Prezes ARR Transformacja Sp. z o.o. prezentacja >>>
 • Piotr Siewierski, Naczelnik Wydziału Obszarów w Procesie Transformacji MFiPR
 • Paweł Żuk, Koordynator w Departamencie Funduszy Europejskich i Instrumentów Rozwojowych
Część III. Komentarz do Wysłuchania Odwróconego
 • Paweł Adamów, Wiceprezydent Miasta Konina
 • Miłosława Stępień, Koordynator Sprawiedliwej Transformacji CEE Bankwatch Network
 • Przemysław Piechocki, Prezes Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych
 • Mateusz Kowalewski, Prezes Konińskiej Izby Gospodarczej
Część IV. Pytania/komentarze uczestników Wysłuchania Odwróconego
Część V. Podsumowanie spotkania – Prezes Maciej Sytek
TRANSMISJA WYDARZENIA
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na transmisję prowadzoną na platformie Youtube: https://youtu.be/TKRmK1gCECc oraz na Facebooku: https://bit.ly/WysluchanieOdwroconeWW.

Aktualności