Wąskie rozumienie transformacji, brak dbałości o partycypację społeczną i nadreprezentacja władz centralnych w przy podejmowaniu decyzji. To grzechy główne projektu ustawy dotyczącej powołania Funduszu Transformacji Śląska. Polska Zielona Sieć wysłała w tej sprawie stanowisko do Ministra Rozwoju i Technologii. Konsultacje społeczne projektu ustawy trwają do 17 sierpnia.

W stanowisku zwracamy uwagę na niepełne rozumienie pojęcia transformacji przez autorów projektu. W ustawie transformacja jest rozumiana jako “działania zmierzające do zmiany struktury gospodarki województwa śląskiego, w tym zagospodarowanie sektorów nieposiadających potencjału wzrostowego oraz działania zmierzające do podnoszenia konkurencyjności gospodarki tego województwa, z wykorzystaniem istniejącego potencjału i zasobów”. Transformacja regionu nie powinna odnosić się tylko do kwestii gospodarczych. Sprawiedliwa transformacja zwraca uwagę na podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców, dostosowanie działań ekonomicznych do obecnych trendów gospodarczych oraz na szeroką partycypację społeczną w planowaniu i realizowaniu transformacji.

W projekcie ustawy również bardzo rzucająca się w oczy jest nadreprezentacja władz krajowych w składzie Rady Nadzorczej. Jednocześnie nie sposób nie zauważyć nie proporcjonalnego pomniejszenia roli przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego gmin śląskich, czy braku reprezentacji organizacji społecznych. W województwie śląskim znajduje się 167 gmin. Ich przedstawiciele powinni wchodzić w skład Rady Nadzorczej. Polska Zielona Sieć apeluje o zwiększenie reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego w Radzie Nadzorczej Funduszu oraz o miejsca dla przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, którzy również są głosem społeczności lokalnej.

Jednocześnie, tak jak wspominaliśmy we wcześniejszym artykule, niepokoi nas brak prawdziwie partycypacyjnego wymiaru transformacji. Do konsultacji społecznych powinni zostać zaproszeni wszyscy kluczowi interesariusze.  Całemu procesowi powinny przyświecać słowa marszałka województwa śląskiego, Jakuba Chełstowskiego, cytowane na wojewódzkiej stronie internetowej poświęconej sprawiedliwej transformacji „Transformacja regionu będzie sprawiedliwa, jeśli w jej planowaniu wezmą udział wszystkie zainteresowane strony. Tylko w procesie dialogu możemy wypracować spójną wizję na przyszłość.”. Dlaczego w momencie konsultacji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ta zasada nie została wcielona w życie? Naszym zdaniem to błąd, który powinien zostać szybko naprawiony.

Stanowisko Polskiej Zielonej Sieci ws. Funduszu Transformacji Śląska

Alina Pogoda, Polska Zielona Sieć

Aktualności