27 lipca br. ukazał się projekt ustawy dotyczące powołania Funduszu Transformacji Śląska. Projekt Funduszu poddany jest konsultacjom publicznym do 17 sierpnia br. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wysłało zaproszenie do udziału w konsultacjach jedynie do podmiotów z branży węglowej i przedsiębiorców. 

Projekt Funduszu znajduje się pod tym linkiem.

Zgodnie z zapisami projektu ustawy Fundusz Transformacji Śląska ma wspierać proces transformacji województwa śląskiego oraz podmioty z branży węglowej i organizacji biznesowych, w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom wygaszania działalności gospodarczej m.in. wydobycia węgla kamiennego. Powołanie funduszu odbywa się na podstawie umowy społecznej z górniczymi związkami zawodowymi.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wysłało zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Funduszu do podmiotów z branży węglowej i organizacji biznesowych. Niestety brak w rozdzielniku samorządów czy organizacji społecznych, których proces transformacji również dotyczy. Transformacja województwa śląskiego dotyczy jego mieszkańców, którzy muszą być w nią zaangażowani.

Polska Zielona Sieć oraz inne organizacje zaangażowane w proces sprawiedliwej transformacji polskich regionów węglowych weźmie udział w procesie konsultacji i opublikuje stanowisko w sprawie Funduszu Transformacji Śląska na stronie www.sprawiedliwa-transformacja.pl.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

Alina Pogoda, Polska Zielona Sieć

Aktualności