Raport podsumowujący polskie Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji został przetłumaczony przez CEE Bankwatch Network na język angielski. Teraz pozostałe kraje UE będą mogły się zapoznać z tym, jak transformacja przebiega w Polsce.

Polska jest jednym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które planuje wykorzystać fundusze europejskie do sfinansowania sprawiedliwej transformacji w regionach węglowych. Aby otrzymać wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, regiony węglowe przygotowały Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji (TPSP). Dokumenty te szczegółowo opisują plany regionów dotyczące stopniowego wycofywania węgla, dywersyfikacji gospodarki, tworzenia nowych miejsc pracy czy naprawy środowiska.

Raport ten został przygotowany przez Polską Zieloną Sieć. Na ten temat pisaliśmy tutaj. Dokonano w nim oceny procesu przygotowania TPSP, a także spójności planów z celami klimatycznymi UE. Ponadto znajduje się w nim ocena każdego TPST pod względem treści oraz zalecenia dotyczące ich poprawy.

Raport w języku angielskim jest dostępny tutaj.