Polska Zielona Sieć i Bankwatch Network prezentuje podsumowanie prac nad Terytorialnymi Planami Sprawiedliwej Transformacji dla polskich regionów węglowych oraz ich krótką analizę.

Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji ma być kluczowym narzędziem i bezpiecznikiem zapewniającym, że przejście na gospodarkę neutralną klimatycznie odbędzie się w sprawiedliwy sposób, nie pozostawiając nikogo w tyle. Jego fundamentem jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który ma wspierać regiony węglowe w transformacji oraz łagodzić jej skutki społeczno-gospodarcze. Jest on wdrażany zgodnie z ramami polityki spójności, która jest główną polityką UE, mającą na celu zmniejszenie nierówności ekonomicznych między regionami.

Kraje europejskie, w tym Polska, które chcą skorzystać z tych środków w swoich regionach węglowych, były zobowiązane do przygotowania Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji (TPST). Obecnie Plany te zostały przesłane do Komisji Europejskiej do dalszych negocjacji.

Przyglądamy się polskim Planom m.in. pod kątem procesu partycypacji społecznej, zadeklarowanych dat zamknięcia kopalń, wyznaczonych celów redukcji emisji oraz rodzajów planowanych działań i inwestycji.

Raport można pobrać TUTAJ

Aktualności