W dniu 23 października 2020 r. odbyło się wspólne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu  ds. Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej oraz Wielkopolskiego Zespołu Parlamentarnego, podczas którego zaprezentowano Koncepcję Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. 

Koncepcja Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej zakłada, że region, w którym około 4 tysiące osób pracuje w kopalniach węgla brunatnego i elektrowniach należących do spółki ZE PAK S.A., do 2040 roku osiągnie neutralność klimatyczną, a do 2030 r. nastąpi zaprzestanie eksploatacji węgla oraz jego wykorzystania w elektroenergetyce i ciepłownictwie.

Dokument charakteryzuje kompleksowe podejście do transformacji i ambitne cele. Maciej Sytek, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, która opracowała koncepcję przy udziale współudziale samorządowców, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i przedsiębiorców, wskazał, że region będzie wykorzystywał wszystkie dostępne krajowe i unijne środki finansowe na rozwój regionu. Poza tworzeniem nowych miejsc pracy istotne będzie  również zwiększanie aktywności mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej subregionu.

“Oprócz stworzenia nowych miejsc pracy, uważamy że jednym z najważniejszych celów, które musimy osiągnąć, jest budowa nowej tożsamości dla całego subregionu – podkreśla.

Maciej Sytek również zaapelował do obecnych na spotkaniu parlamentarzystów o poparcie koncepcji zarządzania Funduszem Sprawiedliwej Transformacji na poziomie regionalnym. Ponadto wskazana została konieczność stworzenia rządowego programu dla pracowników odchodzących z górnictwa i energetyki tradycyjnej, w postaci mechanizmów pomocy publicznej, takich jak emerytury pomostowe czy asysta w znalezieniu nowej pracy.

Maciej Nietopel z ZE PAK S.A. podkreślił podczas swojej prezentacji, że przedsiębiorstwo chce odegrać dużą rolę w transformacji regionu. Firma będzie inwestowała w odnawialne źródła energii oraz wodór, który nazywa paliwem przyszłości. ZE PAK w 2025 roku ma wytwarzać 70 proc. energii elektrycznej z OZE, a w 2030 roku ma to być już 100 proc.

Wielkopolska Wschodnia jest pierwszym subregionem Polski, który ogłosił datę planowanego osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz datę zakończenia wykorzystania węgla w elektroenergetyce i ciepłownictwie. Jest to sytuacja bezprecedensowa, która będzie stanowić przykład dla pozostałych regionów węglowych w Polsce przechodzących sprawiedliwą transformację.

Koncepcja Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej jest dostępna do pobrania TUTAJ. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem. Uwagi w ramach konsultacji można przesyłać na adres: transformacja@arrkonin.org.pl

Alina Pogoda