autorka: Alina Pogoda

Komisja Europejska może udzielić wsparcia wszystkim regionom górniczym pod warunkiem deklaracji efektów transformacji do 2030 roku

13 lipca odbyło się seminarium organizowane przez WWF Polska, którego tematem było włącznie miast w programowanie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Podczas rozmowy mocno podkreślona została konieczność ogłoszenia przez Polskę daty odejścia od węgla, co może być warunkiem uzyskania pieniędzy z Funduszu.

Krzysztof Wójcik, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej, zwrócił uwagę na to, że Komisja Europejska jest skłonna udzielić wsparcia nie tylko regionowi konińskiemu, wałbrzyskiemu i śląskiemu, ale również pozostałym, w których ma miejsce wydobycie węgla. Jednak aby regiony węglowe z województwa małopolskiego i lubelskiego oraz region bełchatowski i worek turoszowski mogły się ubiegać o pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, muszą zacząć przeprowadzać transformację i pokazać jakie będą zrobione w jej obszarze postępy do 2030 roku. Krzysztof Wójcik podkreślił, że nie może być takiej sytuacji, że region, który zwiększa wydobycie węgla i zatrudnienie w tej gałęzi przemysłu oraz otwiera nowe złoża, będzie dostawał wsparcie z Unii Europejskiej na transformację, której nie przeprowadza. Ponadto przedstawiciel Komisji Europejskiej zachęcił regiony węglowe do tego, aby najbardziej czasochłonne i kosztowne projekty zgłaszać do Funduszu w pierwszej kolejności, ponieważ 6 mld z puli 8 mld euro przeznaczonych dla Polski, będzie musiało zostać wydanych w ciągu pierwszych 4 lat od rozpoczęcia finansowania.

Prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój oraz prezeska Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce Anna Hetman zaznaczyła, że bardzo ważnym kierunkiem wydania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przez regiony górnicze powinna być kampania społeczna mająca na celu zmianę spojrzenia mieszkańców na transformację.

Rodziny górnicze nie wyobrażają sobie innego przemysłu niż górnictwo. Programy i działania społeczne muszą być zorganizowane w tym kierunku, aby społeczeństwo było gotowe na zmianę – mówiła pani prezydent.

W webinarium wzięły udział również osoby z think-tanku WiseEuropa zajmującego się ekonomią, polityką gospodarczą i społeczną oraz stosunkami międzynarodowymi. Analityczka think-tanku Zofia Wetmańska przybliżyła działanie Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, podkreślając przy tym znaczenie sektora prywatnego, który szybko reaguje na sprzyjające regulacje i skutecznie włącza się w inwestowanie w zielone technologie. Prezes Zarządu WiseEuropa Maciej Bukowski przedstawił źródła finansowania transformacji na poziomie lokalnym, wymieniając środki prywatne, krajowe środki publiczne oraz fundusze unijne. Podał również przykład sukcesu transformacji w hiszpańskim mieście Bilbao, gdzie po kryzysie naftowym w latach 70. spadła rentowność przemysłu i bezrobocie wzrosło do 25%. Miasto powołało dedykowane instytucje w celu zajęcia się problemami społecznymi wynikającymi z restrukturyzacji oraz zmian demograficznych. Ponadto podeszło kompleksowo i długookresowo do rewitalizacji terenów poprzemysłowych, dzięki czemu z powodzeniem zrealizowało swoje flagowe projekty, takie jak park technologiczny, w którym znalazło zatrudnienie 8200 pracowników.

Podczas sesji z pytaniami Krzysztof Wójcik powiedział, że w Parlamencie Europejskim wciąż trwają dyskusje dotyczące uwarunkowania dostępu do wsparcia z Funduszu od przyjęcia przez państwo zobowiązania do neutralności klimatycznej do 2050 roku. Ponadto zaznaczył, że regiony, które nie zostaną objęte Funduszem Sprawiedliwej Transformacji, mogą ubiegać się o wsparcie w procesie transformacji z innych funduszy unijnych, takich jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego czy Europejski Fundusz Społeczny. Prezydent Anna Hetman w swojej końcowej wypowiedzi zaapelowała do samorządów wojewódzkich, aby stały się liderem koordynowania rozmów i konsultacji potrzebnych do rzetelnego przygotowania planów sprawiedliwej transformacji.

Więcej artykułów