Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej odpowiedziało Polskiej Zielonej Sieci na apel o wsparcie instytucjonalne procesu sprawiedliwej transformacji. W apelu podpisanym przez 19 samorządów i organizacji społecznych pojawiła się m.in. potrzeba wzmocnienia w postaci pomocy technicznej, wiedzy eksperckiej i dostępu do informacji czy pomoc w wytyczaniu korzystnych zmian legislacyjnych np. w kwestii przekazywania zrekultywowanych terenów pogórniczych gminom.

Sekretarz Stanu w MFiPR, Małgorzata Jarosińska Jedynak w odpowiedzi potrzebę wzmocnienia instytucjonalnego w postaci pomocy technicznej, wiedzy eksperckiej i dostępu do informacji napisała, że MFiPR ma ograniczone możliwości podejmowania tych działań z poziomu centralnego, w związku z tym, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest zarządzany na poziomie regionalnym. Zapewniło jednak że, przygotowało projekt budowania zdolności instytucjonalnej polskich regionów węglowych i planuje pozyskać finansowanie od Komisji Europejskiej z Instrumentu Wsparcia Terytorialnego.

W odpowiedzi ministerstwo wskazało, że na forum unijnym postuluje o wydłużenie wydatkowania części pieniędzy z FST z instrumentu NextGeneration EU (59% z FST), które w tym momencie mogą być certyfikowane do końca 2026, a to zdaniem regionów jest zbyt krótki okres na wydanie tak dużej kwoty. Polska strona również postuluje o wyrównanie stopy dofinansowania z FST dla wszystkich regionów węglowych do 85% (subregion wałbrzyski i Wielkopolska Wschodnia mają stopę 70%), oraz poszerzenie kwalifikowalności wydatków FST w stosunku do zasady DNSH (nie czyń poważnych szkód)  i zasady “zanieczyszczający płaci” w obszarach pogórniczych. Miałoby to oznaczać złagodzenie tych zasad. Jak pisze ministerstwo w odpowiedzi na nasze pytanie, chodzi o to, aby firmy z branży górniczej i energetycznej, takie jak PGE czy Spółka Restrukturyzacji Kopalń mogły otrzymać dofinansowanie z FST.

Również odnosząc się do kwestii przekazywania terenów pokopalnianych gminom przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, MFiPR poinformowało, że ten problem będzie tematem II posiedzenia podkomitetu ds. transformacji regionów górniczych.

Pismo można pobrać tutaj

Alina Pogoda, Polska Zielona Sieć

Aktualności