Rybnik aktywnie przygotowuje się do sprawiedliwej transformacji. Stawia na włączenie społeczne.

Na urzędowej stronie Rybnika pojawiło się ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do projektu, którego celem będzie wsparcie społeczności lokalnej w procesie sprawiedliwej transformacji w związku z planowanym naborem wniosków do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Zgodnie z ogłoszeniem “celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie oraz realizacja projektu mającego na celu zwiększenie poziomu aktywności społeczności uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji. Cel osiągnięty będzie poprzez działania na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego lokalnych społeczności, uwzględniające specyfikę terytorium Miasta Rybnika oraz zamieszkujących je mieszkańców.”

Działaniami prowadzonymi w projekcie będzie m.in. przygotowanie programu edukacyjnego dla szkół podstawowych i średnich z terenu Rybnika w zakresie kreowania postaw przedsiębiorczych i obywatelskich czy przygotowanie programu aktywności dla społeczności w procesie sprawiedliwej transformacji, służącego poprawie jakości życia, rozwojowi aktywności społecznej, akceptacji dla procesu transformacji i zmian klimatu z wykorzystaniem potencjału lokalnego.

Nabór ofert prowadzony jest do dnia 09 czerwca 2023 r. do godz. 12:00.

Ogłoszenie znajduje się TUTAJ.

Alina Pogoda, Polska Zielona Sieć

Fot. Dominik Gajda / Agencja Wyborcza.pl

Aktualności