Region zgorzelecki, to region górniczy, bardzo związany z działalnością odkrywki i elektrowni Turów. Szkolenie Polskiej Zielonej Sieci z wykorzystania funduszy europejskich dla rozwoju spotkało się tutaj z zainteresowaniem i aprobatą. 

Pierwszego dnia marca, w Bogatyńskim Ośrodku Kultury, Polska Zielona Sieć zorganizowała szkolenie z funduszy europejskich dla urzędników samorządów, organizacji społecznych i wszystkich chętnych zainteresowanych.

Podczas szkolenia zostały przedstawione założenia Europejskiego Zielonego Ładu, który różni się od poprzednich europejskich strategii rozwoju. Uczestnicy dowiedzieli się, z których funduszy region będzie mógł skorzystać w nadchodzącej perspektywie finansowej. Dla Bogatyni szczególnie istotne są te najnowsze, takie jak Fundusz Odbudowy, czy Fundusz Modernizacyjny. Szkolenie nie ograniczało się do teorii. Zebrani w Bogatyńskim Ośrodku Kultury zapoznali się również a ciekawymi projektami w dziedzinie energetyki odnawialnej czy rewitalizacji miast, które realizowane są w najbliższej okolicy i w całej Polsce i mogą stanowić  inspirację do przyszłych działań.

Na koniec szkolenia zostały przedstawione inicjatywy zapisane w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji powiatu zgorzeleckiego. Plan obejmuje m.in. takie działania, jak wsparcie sektora MŚP w redukcji emisji gazów cieplarnianych, rekultywację terenów zdegradowanych, czy podnoszenie kompetencji i przekwalifikowanie osób odchodzących z górnictwa. Wszystkie te elementy są niezbędne dla przyszłości regionu. W związku z tym konieczne jest zdobycie środków na ich realizację, a ich najpewniejszym źródłem są fundusze europejskie.

Podczas rozmowy uczestnicy szkolenia zgodnie przyznawali, że region potrzebuje włączającej wszystkich interesariuszy i mieszkańców rozmowy na temat swojej przyszłości. Temat termomodernizacji i podnoszenia efektywności energetycznej cieszy się tutaj dużym zainteresowaniem.  Dlatego było to dopiero pierwsze spotkanie zorganizowane w powiecie zgorzeleckim przez PZS. O kalendarzu kolejnych poinformujemy wkrótce.

Alina Pogoda

Aktualności