Miasta i gminy w regionach przechodzących sprawiedliwą transformację mogą uzyskać pomoc techniczną z Europejskiego Instrumentu Miejskiego.

Polskie regiony węglowe stoją przed nie lada wyzwaniem. Muszą w ciągu najbliższych kilku lat stworzyć tysiące nowych miejsc pracy dla osób odchodzących z górnictwa i branży okołogórniczej. Dodatkowo inwestycje te muszą być zgodne z celami Europejskiego Zielonego Ładu, czyli mają przyczyniać się do budowy nowej, zielonej i zeroemisyjnej gospodarki. Aby skorzystać z szansy, jaką dają fundusze europejskie na finansowanie projektów przybliżających polskie miasta i gminy do neutralności klimatycznej, konieczne jest dobre przygotowanie koncepcji inwestycyjnych. Projekty te powinny wpisywać się w regionalne strategie, być impulsem do tworzenia nowych miejsc pracy oraz posiadać odpowiednią dokumentację.

Europejski Instrument Miejski (EUCF) wspiera lokalne samorządy w opracowaniu koncepcji inwestycyjnych, które przyczyniają się do osiągnięcia celów energetyczno-klimatycznych. Ważne jest, aby projekt przyczyniał się do zmniejszenia zużycia energii w mieście lub gminie lub zwiększał ilość energii wyprodukowanej w odnawialnych źródeł energii.

EUCF ma na celu:

  • dostarczenie miastom praktycznej wiedzy technicznej i finansowej, inspirowanej najlepszymi praktykami europejskimi, w celu pobudzenia inwestycji publicznych i prywatnych;
  • budowanie kompetencji urzędników w opracowywaniu nowych projektów i zapewnienie im narzędzi oraz możliwości tworzenia sieci kontaktów i transferu wiedzy;
  • ułatwienie dostępu, zwłaszcza małym i średnim gminom, do finansowania prywatnego oraz finansowania ze środków UE m.in.: Europejski Fundusz Strukturalny i Inwestycyjny (EFSI), program Horyzont 2020 oraz usługi Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Nabór na granty w wysokości 60 000 euro rozpocznie się w październiku tego roku. Więcej informacji znajduje się na anglojęzycznej stronie EUCF lub na polskiej stronie Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energy Cities. Tak jak miało to miejsce przy poprzednich naborach, zorganizowane zostanie webinarium informacyjne.                                                                                  

Wybrani kandydaci do EUCF wykorzystają grant na opracowanie swoich koncepcji inwestycyjnych, co stanowi wstępny krok w kierunku pełnoprawnego planu biznesowego i finansowego.

Szczególnie zachęcamy polskie regiony węglowe do wzięcia udziału w programie wsparcia technicznego. Jest to ważne w czasie ubiegania się o wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Konieczne jest to, aby projekty były przemyślane, poprawnie opracowane i żeby odpowiadały na wyzwania regionów.

Alina Pogoda

Aktualności