Climate Reality Europe i BoMiasto zapraszają na konferencję dotyczącą procesu tworzenia Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji na przykładzie praktyk Górnego Śląska w Polsce. W konferencji wezmą udział prelegenci z lokalnych organizacji społecznych, władz lokalnych, organizacji pozarządowych, Komisji Europejskiej oraz  Parlamentu Europejskiego.

Celem wydarzenia będzie wskazanie dobrych przykładów przebiegu procesu przygotowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Śląska, stworzenie rekomendacji dla obecnie istniejącego planu oraz podzielić się doświadczeniami z procesu jego przygotowania, będących przykładem dla planów sprawiedliwej transformacji w innych częściach Polski i Europy.

Instrumenty finansowe UE, siły rynkowe, innowacje, a także zmiana postrzegania problemu transformacji energetycznej przez obywateli są nieuniknionymi motorami zmian na Górnym Śląsku. Dobrze skonstruowany plan stopniowego wycofywania węgla w regionie nie tylko pomoże regionowi w sprawiedliwy i skuteczny sposób odejść od węgla, ale także umożliwiłby utworzenie nowych możliwości zatrudnienia w zrównoważonej gospodarce”. komentuje wydarzenia Špela Bandelj, Kierowniczka Programu Sprawiedliwej Transformacji w  Climate Reality Europe. “Publiczne konsultacje społeczne dotyczące Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji to pierwszy krok do budowania dialogu i współpracy, a mieszkańcy Śląska wyraźnie chcą być tego częścią”.

Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji są niezbędne do zapewnienia środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, tj.  rozporządzenia zapewniającego pomoc finansową w wysokości 17,5 mld euro, przyjętego przez Radę Europejską na początku czerwca 2021 r. Rozporządzenie ma na celu ułatwić przeprowadzenie transformacji poprzez finansowanie projektów spełniających wytyczne stopniowego wycofywania produkcji i wykorzystania węgla oraz transformacji ciężkiego przemysłu w celu osiągnięcia celów redukcji emisji wyznaczonych przez Unię Europejską.

Konferencja odbędzie się 8 lipca w godzinach 18:30-20:00 na platformie Zoom. 

Rejestracja uczestników jest dostępna pod tym linkiem. Zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne w języku angielskim i polskim.