Tak wykuwa się plan. Samorządy, lokalny biznes i związki zawodowe nie ustają w przygotowaniach do transformacji Wielkopolski Wschodniej.

13 maja odbędzie się spotkanie Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej poświęcone drugiej już wersji projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST). W skład Forum wchodzą samorządy, przedstawiciele oświaty i nauki, organizacje pozarządowe, lokalny biznes oraz przedstawiciele górniczych związków zawodowych. Uczestnicy i uczestniczki Forum rozmawiać będą o dotychczasowym kształcie dokumentu, który będzie gwarantem otrzymania wsparcia z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Podczas spotkania Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej odbędzie się premiera filmu krótkometrażowego na temat procesu sprawiedliwej transformacji w regionie. Film zrealizowany został przez Polską Zieloną Sieć przy współpracy z organizacją CEE Bankwatch Network.

Dobry plan zielonej i sprawiedliwej transformacji nie może powstać bez udziału obywateli. Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie na swojej stronie internetowej zachęca do udziału w konsultacjach społecznych projektu TPST. Uwagi można składać do 14 maja.

Aktualności