Wielkopolska Wschodnia zaprezentowała projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji. Pierwsze konsultacje dokumentu potrwają do 3 marca. Nad planem będzie również debatować Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej.

Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST) został zaprezentowany grupom roboczym 17 lutego. Przez kilka miesięcy spotykały się one w celu analizy i diagnozy problemów i wyzwań regionu. 

Dokument ma 24 strony i zawiera opis procesu transformacji oraz ocenę wyzwań i skutków gospodarczych, społecznych i terytorialnych przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu. Jest tam też wykaz potrzeb i celów w zakresie rozwoju do 2030 r. oraz rodzaje planowanych w regionie operacji. Ważną częścią projektu TPST jest harmonogram zamknięcia kopalń oraz wyłączenia bloków węglowych. Grupa ZE PAK wydobywająca węgiel brunatny w Wielkopolsce Wschodniej planuje zakończyć eksploatację do 2030 roku i w tym samym czasie zaprzestać wytwarzania energii w elektrowniach węglowych. 

Dokument wskazuje na problemy takie jak wzrost bezrobocia czy ujemne saldo migracji, które mogą być negatywnymi skutkami wygaszenia przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudnionych 4,6 tys. pracowników. Aby temu zaradzić region zamierza tworzyć nowe miejsca pracy w firmach z sektora MŚP zajmujących się gospodarką obiegu zamkniętego czy efektywnością energetyczną. W planach są również inwestycje w odnawialne źródła energii i działania ograniczające zjawisko ubóstwa energetycznego.

Ważnym elementem poprawy jakości życia w Wielkopolsce Wschodniej będzie rekultywacja obszarów poprzemysłowych. Aby przeciwdziałać zjawisku suszy region planuje rozwijać mikroretencję oraz małą retencję, odtwarzać siedliska przyrodnicze i obszary podmokłe, likwidować powierzchnie nieprzepuszczalne na obszarach miejskich i wiejskich oraz rozwijać systemy gospodarowania wodami opadowymi.

Konsultacje projektu TPST odbywają się w ramach grup roboczych, które pracowały wcześniej nad kształtem i treścią tego dokumentu. Będzie on również omawiany na kolejnym spotkaniu Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej, które odbędzie się 24 lutego. Uczestnicy Forum skupią się na rozmowie o skutkach, jakie niesie za sobą transformacja energetyczna w regionie. Na spotkaniu zastanowią się, co zrobić aby Wielkopolska Wschodnia mogła przygotować się na zdywersyfikowanie swojej gospodarki i przyjęcie na rynek pracy kilku tysięcy osób w ciągu najbliższych 10 lat.

Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej można pobrać TUTAJ, a uwagi do niego można wysyłać na adres mailowy transformacja@arrkonin.org.pl

autorka: Alina Pogoda

Aktualności