Opierając się na doświadczeniu we wspieraniu transformacji regionów węglowych w siedmiu krajach Europy Środkowej i Wschodniej, m.in. w Polsce, CEE Bankwatch Network opublikował poradnik, który ma pomóc ekspertom, władzom krajowym i społecznościom lokalnym w prawidłowym opracowaniu planów terytorialnych, które mają być przepustką do otrzymania wsparcia z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

„Kraje Europy Środkowej i Wschodniej rozpoczynają obecnie proces opracowywania terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji (TPST) dla regionów górniczych, które umożliwią im dostęp do miliardów euro udostępnionych przez UE za pośrednictwem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jednak niestety nie każdy plan terytorialny jest prawidłowo wykonany. Patrząc wstecz na nasze doświadczenie w pracy ze społecznościami regionów węglowych, opracowaliśmy listę kontrolną tego, co składałoby się na dobry plan terytorialny” – wyjaśnia Alexandru Mustață, Koordynator Sprawiedliwej Transformacji w CEE Bankwatch Network.

W poradniku wymienione są m.in. konkretne wskaźniki, jakie powinny się w planach terytorialnych zawierać, np. wielkość emisji i miejsca pracy, kryteria dotyczące tego, jak upewnić się, że plany nie wspierają zanieczyszczających lub przestarzałych gałęzi przemysłu w regionach oraz szczegółowe porady na temat sprawnej partycypacji społecznej.

„Region Górnej Nitry na Słowacji jest nieco odstający w Europie Środkowej i Wschodniej, ponieważ nasz plan terytorialny został przygotowany przez zaangażowanych członków lokalnej społeczności zebranych w grupach roboczych. W oparciu o nasze doświadczenie w przekształcaniu wkładu obywateli w lokalne strategie i na podstawie tego, co zadziałało w naszym przypadku, a co nie, możemy teraz zaoferować kilka wskazówek tym regionom, które rozpoczynają transformację” – mówi Lenka Ilcikova, działaczka Bankwatch Just Transition na Słowacji i jedna z autorów poradnika.

Mamy nadzieję, że wskazówki z poradnika zostaną wzięte pod uwagę podczas procesu tworzenia TPST, który właśnie ma miejsce w Wielkopolsce Wschodniej, na Śląsku i na Dolnym Śląsku.

Poradnik jest dostępny TUTAJ