autorka: Alina Pogoda

Sprawiedliwa Transformacja tematem Europejskiego Kongresu Ekonomicznego

Uczestnicy trwającego właśnie Europejskiego Kongresu Ekonomicznego podkreślili, że zarządzanie środkami z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz procesami tworzenia nowych miejsc pracy, powinno  odbywać się na poziomie regionalnym.

Podczas sesji w dniu 24. czerwca poświęconej celom i wielkości Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, eurodeputowany, były premier rządu RP i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek przypomniał, że miesiąc temu budżet Funduszu został zwiększony z 7,5 do 40 mld euro. Dzięki temu regiony węglowe, ale też takie, w których działa przemysł chemiczny, stalowy i cementowy, będą mogły ubiegać się o wyższe wsparcie finansowe.

Premier wyraził ubolewanie, że do tej pory polski rząd nie przeprowadził poważnych rozmów z górnikami na temat ich przyszłości i schyłku przemysłu węglowego. Zaznaczył, że należy górnikom przedstawić planowaną datę zamknięcia kopalń, aby wiedzieli, że czeka ich zmiana zawodu albo wcześniejsze emerytury. Mocno podkreślona została rola szerokiego dialogu między zainteresowanymi stronami, czyli:

  • górnikami,
  • naukowcami,
  • lokalnymi przedsiębiorcami,
  • związkami zawodowymi czy
  • organizacjami pozarządowymi,

która ma doprowadzić do uzyskania wyczerpujących informacji na temat regionu oraz wizji jego rozwoju. Jerzy Buzek stwierdził, że kluczowe jest stworzenie nowych miejsc pracy w takich gałęziach przemysłu jak:

  • odnawialne źródła energii,
  • biotechnologia,
  • elektronika czy
  • przemysł samochodowy.

Dzięki temu pracownicy górnictwa po wzięciu udziału w programach przeszkalających będą mogli znaleźć zatrudnienie.

Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski zwrócił natomiast uwagę na znajomość terminu wycofywania regionu z przemysłu węglowego. Powiedział, że jest to niezwykle ważne, ponieważ dzięki temu można będzie ustalić zakres i czas pracy do wykonania. Marszałek jest zdania, że planowanie sprawiedliwej transformacji powinno odbywać się na poziomie regionalnym i poparł to przykładami doświadczeń innych regionów węglowych w Europie, które odnoszą sukces w transformacji, takich jak Asturia w Hiszpanii czy Nadrenia i Westfalia w Niemczech. Zarządzanie procesem powinno odbywać się na poziomie regionalnym, dzięki czemu samorządy, najlepiej znające specyfikę swoich regionów będą gwarantami właściwego i sprawiedliwego wykorzystania wsparcia unijnego.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest w tym momencie tematem wielu rozmów i spotkań z zakresu ekonomii i życia społecznego na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim. Aktualne tworzenie Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji, które mają być przepustką do uzyskania wsparcia z Funduszu, jest okazją do rozpoczęcia dialogu na temat wizji i programów, które pomogą regionom górniczym rozwinąć się w kierunku zeroemisyjnej przyszłości.

Fot. Piotr Drabik