Wizja rozwoju województwa śląskiego do 2030 roku

23 czerwca 2022, godz. 10:00-14:30

Szczegółowy program Wysłuchania

Prowadzące:

 • Joanna Furmaga, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
 • Emilia Ślimko, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

10.00-10.30

Część I. Słowo wstępu przedstawicieli organizatorów oraz liderów procesu sprawiedliwej transformacji

 1. Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 2. Joanna Furmaga, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
 3. Piotr Zygadło, Departament Regionalnych Programów Operacyjnych

10.30-12.00

Część II. Wypowiedzi przedstawicieli/ek podmiotów reprezentujących poszczególne sektory i środowiska

[każda z wypowiedzi w tej części trwała do 4 minut]​

Przedstawiciele/ki administracji i nauki

 1. Mariusz Skiba, Urząd Miasta Katowice
 2. Danuta Kamińska, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia prezentacja >>>
 3. Marcin Połomski, Miasto Rydułtowy/ Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce
 4. Michał Bieda, Urząd Miejski Bytom
 5. Martyna Piechoczek, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
 6. Karolina Jaszczyk, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
 7. Ryszard Koziołek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 8. Marta Pogrzeba, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych prezentacja >>>

Przedstawiciele/-ki podmiotów społeczeństwa obywatelskiego

 1. Magdalena Bartecka, Polska Zielona Sieć
 2. Patryk Białas, BOMIASTO
 3. Joanna Machowska, Fundacja Rzecz Społeczna prezentacja >>>
 4. Jerzy Bryk, Polski Alarm Smogowy
 5. Alina Prochasek, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych
 6. Łucja Kucmin-Węglarczyk, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Przedstawiciele/-ki partnerów społecznych i gospodarczych, biznes, przedsiębiorczość społeczna

 1. Janusz Olszowski, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
 2. Jerzy Hubka, ZZG Kopalni Makoszowy
 3. Andrzej Migas, ZZ KADRA Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych „DAMEL” S.A.
 4. Arkadiusz Siekaniec, Związek Zawodowy Górników w Polsce
 5. Mirosław Skibski, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

12.00-12.15

Przerwa

12.15-14.00

Część III. Wypowiedzi pozostałych przedstawicieli/ek różnych podmiotów oraz osób indywidualnych, które wyraziły chęć zabrania głosu rejestrując się na wysłuchanie

[każda z wypowiedzi w tej części trwała do 4 minut]​

 1. Zenon Rodak, Urząd Miejski w Zabrzu
 2. Ireneusz Górniok, Stowarzyszenie Zielony Imielin prezentacja >>>
 3. Ewa Chmielewska, Fundacja Aktywni Społecznie AS prezentacja >>>
 4. Sylwia Widzisz-Pronobis, Sylwia Widzisz-Pronobis Prooper, Miasto Dla Mieszkańców
 5. Krzysztof Kwatera, Lgd Perła Jury prezentacja >>>
 6. Piotr Skubała, Fundacja Klub Myśli Ekologicznej
 7. Jerzy Parusel
 8. Alina Pogoda, Polska Zielona Sieć
 9. Barbara Wojtaszek, Fundacja Rzecz Społeczna prezentacja >>>
 10. Klaudia Kolasa prezentacja >>>
 11. Donat Proszowski
 12. Piotr Maślanka
 13. Jakub Borek, Instytut Gospodarki Nieruchomościami
 14. Ola Mrozińska
 15. Martyna Sochacka
 16. Krzysztof Wostal, Fundacja Transgresja
 17. Piotr Brożek, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 18. Krzysztof Bastian, Bank Światowy

14.00-14.30

Część IV. Podsumowanie

 • Joanna Furmaga, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
 • Małgorzata Staś, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
 • Wojciech Kałuża, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Materiały z wysłuchania

Prezentacje i materiały przesłane przez Mówców zostały umieszczone przy nazwiskach w programie powyżej.

Zapis wypowiedzi – transkrypcja >>>

Nagranie:

Uczestnicy wysłuchania

Pełna lista mówców i widzów >>>

Weź udział w Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym!

Pracujesz, mieszkasz lub uczysz się w województwie śląskim? Martwisz się o to, co będzie po zamknięciu kopalń? Chcesz dobrej przyszłości dla siebie lub twoich dzieci? Masz własny pomysł na zmiany? Nie pozwól, aby decyzje o rozwoju twojego regionu zapadały bez Ciebie i weź udział w Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym, które odbędzie się online 23 czerwca 2022 r.

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Fundacją “Rzecz Społeczna” zapraszają wszystkie mieszkanki i mieszkańców województwa śląskiego oraz zainteresowanych losem regionu do udziału w Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym na temat przyszłości regionu w obliczu transformacji energetycznej, społecznej i gospodarczej.

Państwa głos jest niezwykle ważny w tym przełomowym momencie!

Wysłuchanie online odbędzie się 23 czerwca 2022 r. w godz. 10.00-15.00. To czas dla tylko dla Państwa! Podczas Wysłuchania możecie wyrazić swoje opinie i obawy na temat przyszłości województwa śląskiego oraz przedstawić własne pomysły, marzenia czy wizje. W Wysłuchaniu wezmą udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, którzy odpowiedzą na Państwa pytania i wątpliwości. 

Tematem Wysłuchania będzie wizja rozwoju województwa śląskiego do 2030 roku w trakcie “odchodzenia od węgla”. To bardzo złożony temat. Węgiel stanowił bowiem nie tylko istotnie źródło dochodu, ale był także elementem stylu życia, lokalnej dumy czy regionalnej tożsamości. 

Tym ważniejsze jest, aby transformacja w regionie odbywała się w mądry, przejrzysty i sprawiedliwy sposób, uwzględniając potrzeby środowiska naturalnego, gospodarki, ale przede wszystkich interesy mieszkańców i mieszkanek. Ta dyskusją nie może odbyć się bez Państwa udziału! Wasz głos jest niezbędny, aby nadać kierunek zmianom i skutecznie zadbać nie tylko o losy regionu, ale przyszłość swoją oraz waszych dzieci.  

W Wysłuchaniu można wziąć udział jako “Mówca”, wyrażając krótko swoją opinię lub jako “Widz”, biorąc udział bez zabierania głosu. Do przygotowania swojej wypowiedzi jako “Mówca”, można skorzystać z dokumentów strategicznych powstałych w regionie, ale nie jest to niezbędne. Można również przygotować swoje wystąpienie na bazie własnej wiedzy i doświadczenia. 

Więcej o formule Wysłuchania

Podobne Wysłuchanie odbyło się w styczniu br. w Wielkopolsce Wschodniej i w oczach uczestniczek i uczestników było dużym sukcesem

Państwa głos będzie pomocnym wkładem na etapie przy wdrożeniu Strategii Zielone Śląskie 2030 oraz Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, w tym działań i projektów wspieranych w ramach funduszy europejskich 2021-2027.

Zgłoszenia

Termin Wysłuchania: 23 czerwca 2022 r. godz. 10.00 – 15.00

Zgłoszenia udziału dot. zarówno chętnych do zabrania głosu (Mówców), jak i obserwatorów (Widzów), przyjmujemy do 21 czerwca (wtorek) do godz. 12:00.

Spotkanie tłumaczone na Polski Język Migowy.
Więcej o formule Wysłuchania

ZAKOŃCZYLIŚMY PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

Dokumenty

Rekomendujemy Państwu dokumenty, które mogą być pomocnym materiałem wyjściowym do zabrania głosu.

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” – Zielone Śląskie (październik 2020), która określa cele i kierunki rozwojowe województwa oraz narzędzia pozwalające na przeprowadzenie istotnych zmian gospodarczych, społecznych i przestrzennych w perspektywie 2030 roku podkreślając rolę transformacji i „zielonego” rozwoju.

Więcej...

Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalna polityka energetyczna do roku 2030 (grudzień 2020), stanowiąca kierunkowy dokument regionalny w zakresie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji oraz pożądanego „miksu” energetycznego dla regionu.

Więcej...

Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030r.

Więcej...

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego 2030 (czerwiec 2021), określająca cele i działania na rzecz zapewnienia warunków do inicjowania i wdrażania innowacji w obszarach inteligentnych i regionalnych specjalizacji m.in. energetyki oraz zielonej gospodarki.                                                                                                                                                     

Więcej...

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 (projekt przyjęty w marcu 2022), który wskazuje kierunki transformacji 7 podregionów województwa śląskiego objętych wsparciem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.                                                                                                                       

Więcej...

Kontakt

Kontakt dla mediów

alina@zielonasiec.pl

Kontakt dla uczestniczek/uczestników

wydarzenia@sprawiedliwa-transformacja.pl

Organizatorzy

Partnerzy

Wysłuchania są częścią projektu “RegENERate:Mobilising Regions for Energetic Re-development and Transformative NECPs”, realizowanego przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Life.