Doświadczenia2019-09-04T12:44:08+02:00

Doświadczenia innych krajów

1306, 2018

Bułgaria: Rozmowę o transformacji można odwlekać – do czasu.

Władze Bułgarii zostały ostatecznie zmuszone do przemyślenia kwestii sprawiedliwej transformacji po tym, jak zamknięta została największa podziemna kopalnia w Bułgarii, Bobov Dol. Kopalnia, należąca do kontrowersyjnego przedsiębiorcy Hristo Kovachki, ogłosiła zamknięcie swojej podziemnej części zatrudniającej 400 osób. Procedura zamknięcia ma zacząć się 16 lipca 2018 r. i zakończyć się przed końcem roku – do tego momentu wszystkie zatrudnione osoby zostaną zwolnione.

1105, 2018

Czechy: RESTART zyska zaufanie ludzi, jeśli będzie stabilny.

W zeszłym roku rząd Czech przyjął Ramy Strategiczne, których celem jest pobudzenie rozwoju trzech regionów pozostających w tyle w porównaniu z resztą kraju – są to jednocześnie regiony, w których wydobywa się węgiel w Czechach. Program ten, nazwany RESTART, to jedna z nielicznych prób długoterminowego planowania rozwoju regionów węglowych w Europie Środkowej i Wschodniej i przygotowania ich do funkcjonowania bez węgla.

1104, 2018

Niemcy: Jak to zrobiono w Zagłębiu Ruhry?

Odejście od węgla w Zagłębiu Ruhry nie wydarzyło się przypadkiem. Przeciwnie, był to rezultat długofalowego planu, którego realizacja zajęła dziesięciolecia i była wspierana finansowo ogromnymi środkami z budżetów federalnego i landowego.

2103, 2018

Grecja: Wspólne planowanie sprawiedliwej transformacji w Zachodniej Macedonii.

Wiosną tego roku zespół WWF Greece zaprosił do wspólnej rozmowy przy okrągłym stole kilku przedstawicieli grup i środowisk zainteresowanych rozstrzygnięciami w sprawie przyszłości sektora węgla brunatnego w regionie Zachodniej Macedonii w Grecji. Celem spotkania w Kozani była próba wypracowania porozumienia pomiędzy stronami o zupełnie innych, a czasem wręcz sprzecznych priorytetach.

603, 2018

Czechy i Słowacja: Jak na odejście od węgla patrzą byli górnicy w Czechach i na Słowacji?

Do niedawna odejście od węgla było w Europie Środkowej tematem tabu. Jednak w Czechach i na Słowacji wiele się zmienia. Kopalnie węgla kamiennego są stopniowo zamykane z powodu niskich cen węgla w skupie i silnej konkurencji ze strony dostawców zagranicznych. Podobne zjawisko występuje w przypadku kopalń węgla brunatnego, które muszą mierzyć się z regulacjami dotyczącymi ograniczenia emisji i zarzutami o zanieczyszczanie środowiska.

602, 2018

Słowacja: Kłopot z Planem Działania w zakresie rozwoju Górnej Nitry po rezygnacji z węgla.

Lokalne, regionalne i państwowe władze Słowacji rozpoczęły prace nad Planem Działania dotyczącym rozwoju Górnej Nitry po rezygnacji z węgla. Górna Nitra to słowackie zagłębie węglowe i jeden z pilotażowych regionów nowej PLATFORMY DLA REGIONÓW WĘGLOWYCH W PROCESIE TRANSFORMACJI („Platform for Coal Regions in Transition“), promowanej przez Komisję Europejską.

512, 2017

Czechy: Transformacja musi być sprawiedliwa – tylko wtedy społeczeństwo ją zaakceptuje.

Wywiad z Vladimirem Špidlą, szefem zespołu doradców premiera Czech, byłym komisarzem Unii Europejskiej ds. zatrudnienia, spraw społecznych i wyrównywania szans w latach 2004-2010 oraz Martinem Klozem, doradcą koordynującym w Urzędzie rządu Czech, ekspertem z zakresu energetyki, odnawialnych źródeł energii i środowiska, doradcą koordynującym w Urzędzie rządu Czech, ekspertem z zakresu energetyki, odnawialnych źródeł energii i środowiska.

Przejdź do góry