Większy udział organizacji społecznych w Komitetach Monitorujących (KM) Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST) jest niezbędny – to główny wniosek płynący z briefingu Polskiej Zielonej Sieci. Bez szerokiego udziału społeczeństwa możemy zapomnieć o prawdziwie sprawiedliwej transformacji regionów węglowych.

Opracowanie Polskiej Zielonej Sieci (PZS) “Prawdziwe partnerstwo potrzebne od zaraz. Rola komitetów monitorujących w procesie sprawiedliwej transformacji’ jest opisem tego, jak powinno wyglądać zaangażowanie organizacji społecznych w proces monitorowania i wdrażania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. 

Aby efektywnie wykorzystać wsparcie z funduszu, polskie regiony węglowe muszą napisać dobre, ambitne projekty, które odpowiedzą na wyzwania transformacji społecznej i gospodarczej. W związku z tym, zarówno w komitetach monitorujących, jak i w grupach roboczych ds. sprawiedliwej transformacji powinny zasiadać instytucje i osoby, które przez dwa ostatnie lata pracowały nad zapisami Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji (TPST), dzięki którym uzyskanie środków z FST jest możliwe. Duże doświadczenie i zaangażowanie osób, które dotychczas pracowały nad TPST, zagwarantuje że Komitet Monitorujący przedstawi odpowiednie kryteria wyboru projektów. W konsekwencji, z FST zostaną sfinansowane takie projekty, które przysłużą się regionom węglowym w tworzeniu nowej, alternatywnej gospodarki, przyjaznej dla lokalnej społeczności i środowiska naturalnego.

Podczas przygotowywania opracowania, PZS wraz z trzydziestoma samorządami i organizacjami społecznymi przesłała do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Grzegorza Pudy, apel o utworzenie dodatkowych miejsc w Komitetach Monitorujących (KM) oraz powołania grup roboczych ds. sprawiedliwej transformacji. W odpowiedzi j na apel, Polska Zielona Sieć otrzymała pismo od dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Piotra Zygadło. Ministerstwo, w piśmie adresowanym do województw objętych wsparciem z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, przekazuje nasze postulaty i prosi regiony o ich rozważenie. Mamy nadzieję, że nasz raport będzie podpowiedzią dla rządu i samorządów, jak efektywnie monitorować Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Zaangażowanie mieszkańców regionów węglowych oraz organizacji społecznych i niezależnych ekspertów w monitorowanie FST będzie kluczem do efektywnego wydatkowania środków na projekty, które są tym regionom naprawdę potrzebne.

Opracowanie można pobrać TUTAJ

Alina Pogoda, Polska Zielona Sieć

Aktualności