Jeśli Wielkopolska Wschodnia chce osiągnąć neutralność klimatyczną w 2040 roku, musi postawić na efektywność energetyczną i termomodernizację budynków.

Budynki odpowiadają za około 40 proc. zużycia energii w UE i 36 proc. emisji gazów cieplarnianych. Jedynie 1 proc. budynków poddaje się co roku renowacji pod kątem efektywności energetycznej, dlatego działania na rzecz termomodernizacji budynków muszą przyspieszyć aby Europa stała się neutralna klimatycznie do 2050 r. 

Komisja Europejska w 2020 roku ogłosiła Falę Renowacji – strategię, która ma znacznie poprawić efektywność energetyczną budynków. Dzięki temu, Europa i Polska będą mogły oszczędzać energię i zredukować ubóstwo energetyczne. Ponadto przyspieszenie termomodernizacji w Polsce oznacza 100 tys. dodatkowych miejsc pracy.

W Polsce, w 2018 r. udział gospodarstw domowych w ogólnym zużyciu energii kształtował się na poziomie 17,6 proc., natomiast w Wielkopolsce wynosił on 21,5 proc. Obecnie priorytetem staje się ograniczenie zapotrzebowania domów na energię cieplną i elektryczną oraz minimalizowanie utraty ciepła i energii.

Wielkopolska Wschodnia planuje osiągnąć neutralność klimatyczną w 2040 r. Zgodnie ze “Strategią na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolski Wschodniej”, realizowane będą działania, dzięki którym do 2030 r. nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. (w stosunku do poziomu z 1990 r.), zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł do 32 proc. w całkowitym zużyciu oraz zwiększenie efektywności energetycznej o 32,5 proc. Aby tak się stało, w Wielkopolsce Wschodniej zlikwidowanych zostanie ponad 90 tys. niskosprawnych źródeł ciepła na paliwo stałe w gospodarstwach indywidualnych oraz niemal 3 tys. w gminnych zasobach komunalnych. Natomiast procesami termomodernizacyjnymi na terytorium Wielkopolski Wschodniej objętych zostanie blisko 33 tys. budynków. 

W celu poprawy efektywności energetycznej zakłada się sprawną realizację długoterminowych strategii kompleksowych remontów i modernizacji budynków w gospodarstwach domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym. Osiągnięcie wyższej efektywności energetycznej jest podstawą do stworzenia sprawiedliwej i uczciwej transformacji energetycznej dla mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej i potrzebujących większego wsparcia. Realizacja tego celu nastąpi przede wszystkim poprzez aktywny udział jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych im jednostek w Programie Czyste Powietrze.

Polska Zielona Sieć w ramach projektu OZO Lab zaprasza przedstawicieli samorządów oraz wszystkie zainteresowane osoby na cykl warsztatów dotyczących termomodernizacji i efektywności energetycznej, które odbędą się 7,8, i 15 kwietnia. 

TUTAJ znajduje się pełna agenda wraz ze szczegółowymi informacjami.

autorka: Alina Pogoda

Aktualności