Home2021-05-21T15:42:30+02:00

Prawdziwe partnerstwo potrzebne od zaraz. Rola komitetów monitorujących w procesie sprawiedliwej transformacji

28 września 2022|

Większy udział organizacji społecznych w Komitetach Monitorujących (KM) Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST) jest niezbędny – to główny wniosek płynący z briefingu Polskiej Zielonej Sieci. Bez szerokiego udziału społeczeństwa możemy zapomnieć o prawdziwie sprawiedliwej transformacji regionów węglowych. Opracowanie Polskiej Zielonej Sieci (PZS) – “Prawdziwe partnerstwo potrzebne od zaraz. Rola komitetów monitorujących w procesie sprawiedliwej transformacji’ – jest opisem tego, jak [...]

Technologia ułatwi planowanie transformacji gmin górniczych

21 września 2022|

W dzisiejszym szybko urbanizującym się świecie jednym z najrzadszych zasobów jest ziemia. Niewiele lokalnych społeczności ma dostęp do dużych działek, na których można ulokować nowe przedsięwzięcia, a jeszcze mniej ma szansę wykorzystać tereny w taki sposób, aby pomagały one przeciwdziałać zmianom klimatu, tworzyły miejsca pracy i przyciągały inwestycje. Taka szansa właśnie pojawia się w Bośni, Grecji, Polsce i Serbii, [...]

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazuje apel Polskiej Zielonej Sieci do regionów węglowych!

16 września 2022|

Polska Zielona Sieć zaapelowała o większy udział organizacji społecznych w Komitetach Monitorujących Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Ministerstwo przekazało apel do regionów z prośbą o rozważenie naszych postulatów. 9 września Polska Zielona Sieć wraz z trzydziestoma samorządami i organizacjami społecznymi przesłała do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Grzegorza Pudy, apel o utworzenie dodatkowych miejsc w Komitetach Monitorujących (KM) oraz powołania grup [...]

Trade Unions in search of security

11 września 2022|

The Lusatian Conference of the German Trade Union Confederation (DGB) is considered the annual general meeting of structural change. This time, other issues were more important to the workers than the early coal phase-out.  For a Green politician like Michael Kellner, the trade union scene in Cottbus is still difficult terrain. For the Parliamentary State Secretary for Economic Affairs, [...]

“Przeminęło z węglem. Regiony górnicze w poszukiwaniu nowej energii”. Zaproszenie na międzynarodową konferencję

10 września 2022|

Globalne ocieplenie przyspiesza, a wraz z nim prędkości nabiera wiatr zmian w regionach węglowych. Zamknięcie kopalni i elektrowni rodzi kolejne trudności – górnicy potrzebują pracy, regiony szukają nowej tożsamości, lokalna społeczność zmaga się z perspektywą ubóstwa i wykluczenia. Przed mieszkańcami kolejne wyzwania. Wśród nich najważniejszych wydaje się galopujący kryzys energetyczny, który coraz silniej kształtuje rzeczywistość i zmusza do poszukiwania [...]

Go to Top