16 czerwca w niedzielę o godz. 17.00 w Warszawie na Placu Zamkowym odbędzie się manifestacja na rzecz ochrony przyrody na Polesiu. Manifestację organizuje Towarzystwo dla Natury i Człowieka. 

Polesie to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Europy, o którego wartości decydują liczne bagna i jeziora. Jest domem dla setek zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin. To również unikalne krajobrazy oraz magazyn wody chroniący przed suszą. Polesie to istniejący Poleski Park Narodowy, projektowany Sobiborski Park Narodowy, dziesiątki rezerwatów przyrody, ostoi Natura 2000, Międzynarodowy Rezerwat Biosfery, a także teren Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.

Obecnie kopalnia Bogdanka eksploatuje na Polesiu węgiel kamienny. Kopalnia planuje eksploatacje złoża „Ostrów”, które nieodwracalnie zniszczy istniejące cenne ekosystemy. Również australijska spółka Balamara planuje wydobycie, które może zagrozić unikalnym obszarom Poleskiego Parku Narodowego. Wydobycie węgla to setki hektarów zapadlisk zmieniających stosunki wodne i brzegi jezior, wyprowadzanie wody i zrzuty zasolonych ścieków kopalnianych do rzek. Na ekspansję górnictwa węglowego na terenie złoża „Ostrów” w Parku Krajobrazowym Pojezierze Łęczyńskie oraz złóż „Orzechów” i „Sawin” w sąsiedztwie Poleskiego Parku Narodowego polskie władze nie mogą wyrazić zgody.

W czasach kryzysu klimatycznego bezpieczeństwo zasobów wodnych i dzika przyroda są o wiele cenniejsze niż pokłady węgla.
• Wydobycie „ostatniego energetycznego węgla w Polsce” nie musi się wiązać z przekształcaniem cennych przyrodniczo mokradeł ważnych w łagodzeniu postępującej suszy. 
• Eksploatacja złoża „Ostrów” planowana przez kopalnię Bogdanka to nieodwracalne zmiany w krajobrazie samego serca Pojezierza – miejsca wypoczynku tysięcy mieszkańców nad jeziorami Łukcze, Krasne i Rogóźno.
• Budowa kopalni na złożu Sawin planowana przez spółkę Balamara zagraża unikalnym obszarom Poleskiego Parku Narodowego objętym międzynarodową ochroną.
• Węgiel z nowych kopalni na Polesiu ociepli klimat podwójnie – oprócz emisji CO2 przy spalaniu źródłem wielkich emisji mogą stać się zachwiane torfowiska.

Dowiedz się więcej o zastrzeżeniach do planowanej kopalni, przeczytaj analizy eksperckie „Ostrów” https://ekolublin.pl/zlozeostrow/

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/489324893543491

Na Polesiu zamiast nowych kopalni potrzebujemy nowego parku narodowego w Lasach Sobiborskich i Sprawiedliwej Transformacji terenów związanych dziś z górnictwem.

Aktualności