Komisja Europejska uruchomiła trzy nowe nabory wniosków w ramach Platformy Sprawiedliwej Transformacji: JTP Groundwork, JTPeers i JTP Working Groups. Zgłoszenia we wszystkich trzech konkursach można składać do 1 marca 2024 r. do godz. 23:00. 

JTP Groundwork to instrument pomocy technicznej zapewniający dostosowane i zorientowane na potrzeby wsparcie regionom FST w zakresie wdrażania zapisów Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji. Zainteresowanych kandydatów zapraszamy do składania wniosków za pośrednictwem kwestionariusza.

Program JTPeers Exchange zapewnia wsparcie dla regionów korzystających ze wsparcia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ułatwiając wymianę doświadczeń oraz ekspertów między regionami. Zainteresowane strony mogą składać wnioski indywidualnie lub wspólnie za pośrednictwem odpowiedniego kwestionariusza EU-Survey.

Do programu grup roboczych JTP wejdą dwie grupy robocze: ds. zaangażowania interesariuszy oraz równych szans. Grupy te zajmą się właściwym wdrażaniem FST, a także skupią się na monitorowaniu procesu sprawiedliwej transformacji, dzieleniu się kompetencjami i formułowaniu wytycznych dotyczących realizacji projektów FST. Odpowiednie zainteresowane strony zaangażowane w sprawiedliwą transformację proszone są o składanie wniosków za pośrednictwem niniejszego kwestionariusza ankiety UE.

Jako nowość w tym roku zespół JTP Groundwork oferuje narzędzie doradcze w zakresie aplikacji, JTP Lab, które wspiera wnioskodawców w procesie aplikacyjnym JTP Groundwork, JTPeers i Grup Roboczych JTP. To bezpłatne wsparcie poświęcone będzie dwóm szkoleniom i dwóm blokom godzin pracy.

Alina Pogoda, Polska Zielona Sieć

Aktualności