Polska Zielona Sieć oraz Turecka Izba Gospodarcza (TIG) 5 kwietnia zorganizowała spotkanie dla przedsiębiorców na temat Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) i megatrendów w inwestycjach. Czas goni, bo nabory projektów FST zaczną się za niespełna dwa miesiące.  

Podczas spotkania, Michał Rejewski, koordynator obszaru sprawiedliwej transformacji w Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, odpowiedział na pytania dotyczące czerwcowych naborów projektów do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Przedsiębiorcy dowiedzieli się m.in., że w momencie naboru nie potrzebują mieć pełnej dokumentacji projektowej. Mogą ją dostarczyć do instytucji zarządzającej w momencie podpisania umowy na dofinansowanie, po ocenie projektów. Również w przyszłym roku będzie można się spodziewać naborów projektów związanych z efektywnością energetyczną, gospodarką obiegu zamkniętego, innowacjami czy nadaniem nowych funkcji terenom pogórniczym. W tych ostatnich mogą wystartować przedsiębiorstwa, które chcą rozwinąć swoją działalność na terenach poprzemysłowych. Michał Rejewski zwrócił szczególną uwagę na to, że niezwykle istotną rolę odegrają wykonawcy na potrzeb gmin, którzy pomogą przybliżyć Wielkopolskę Wschodnią do neutralności klimatycznej. Przedsiębiorcy będą mogli również otrzymać wsparcie z zakresu doposażenia stanowiska pracy, co będzie obejmował tzw. projekt pracowniczy, dotyczący aktywizacji pracowników ZE PAK, o którym pisaliśmy tutaj. Podczas dyskusji prezes TIG Damian Brzóska zapewnił że przedsiębiorcy zawsze znajdą w Izbie pomoc w konsultowaniu swoich pomysłów.

Druga część dotyczyła megatrendów w inwestowaniu i zrównoważonego finansowania. Poprowadził ją Stanisław Stefaniak, kierownik programu badawczego Zrównoważone Finanse Fundacji Instrat. Przedsiębiorcom dowiedzieli się m.in. w jaki sposób ich firmy mogą zmniejszyć wpływ na środowisko np. dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej budynków, tańszemu ogrzewaniu czy procesom produkcyjnym, wykorzystującym materiały o mniejszym śladzie węglowym. Zdaniem Stefanika, do obniżenia kosztów i wpływu na środowisko może przyczynić się również wymiana floty na hybrydową/elektryczną oraz wdrożenie pracy zdalnej lub łączonej. Na spotkaniu w Turku przedsiębiorcy mogli się dowiedzieć o ESG – raportowaniu niefinansowym czy o trendach rynkowych i rozwoju regulacji.

Wielkopolska Wschodnia zadeklarowała osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku, rosną również ceny energii i przedsiębiorcy muszą wiedzieć jak pokierować swoim biznesem w nowej rzeczywistości.

Przedsiębiorcy są kluczowymi interesariuszami w procesie sprawiedliwej transformacji, ponieważ tworzą miejsca pracy, a ich firmy wytwarzają wartość dodaną w regionie. Spotkanie cieszyło się dużą popularnością i wzięło w nim udział ok. 60 osób.

Alina Pogoda, Polska Zielona Sieć

Aktualności