Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach została wydana monografia “Sprawiedliwa transformacja regionów węglowych w Polsce. Impulsy, konteksty, rekomendacje strategiczne” pod redakcją naukową dr. hab. Adama Drobniaka.

Celami monografii jest zebranie i uporządkowanie wiedzy, doświadczeń, badań na temat sprawiedliwej transformacji wraz ze sformułowaniem rekomendacji strategicznych dla polskich regionów węglowych. W publikacji znajdują się m.in. najlepsze praktyki, czyli opis zagranicznych i krajowych doświadczeń z projektów transformacji, opis aspektów demograficznych, gospodarczych, instytucjonalnych, przestrzennych i środowiskowych w polskich regionach węglowych, czy rekomendacje.

Dr Drobniak jest kierownikiem Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Był współautorem oraz koordynatorem prac nad Krajowym Planem Sprawiedliwej Transformacji.

Książka w formie e-book została opublikowana jako pozycja w Repozytorium Śląskiej Biblioteki Cyfrowej w ramach otwartego dostępu na licencji CC BY 4.0.

Monografia jest dostępna pod adresem:

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/681326

Alina Pogoda, Polska Zielona Sieć

Aktualności