7 grudnia odbyło się Wysłuchanie Odwrócone Wielkopolski Wschodniej. Podczas tzw. Wysłuchania Odwróconego, adresaci postulatów i rekomendacji przedstawionych podczas Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego, mieli okazję się do nich odnieść.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie w wyczerpujący sposób odpowiedziała na postulaty i uwagi osób biorących udział w Wysłuchaniu Publicznym. Podczas tamtego Wysłuchania padło wiele uwag o konieczności wsparcia technicznego dla pozyskiwania środków. Chodzi tu o zapewnienie wyspecjalizowanej kadry, wiedzy czy punktów doradczych, które pozwoliłyby przygotować regionowi dobre, transformacyjne projekty. ARR odpowiedziało, że właśnie przygotowywany jest projekt z funduszy LIFE,  który zapewni właśnie takie wsparcie i działania. Ponadto, w projekcie zaplanowano m.in działania edukacyjne dla młodych osób w zakresie zmian klimatu. Planuje się również utworzenie stanowisk doradców klimatycznych dla mieszkańców i przedsiębiorców. 

Jeżeli chodzi o wsparcie osób odchodzących z górnictwa, ARR zapewniło że takie działania już mają miejsce w ramach projektu, który będzie się ubiegał o wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W projekcie będą realizowane dwie ścieżki – ścieżka doprowadzenia uczestnika projektu do zatrudnienia u nowego pracodawcy i ścieżka samozatrudnienia.

ARR zapewniła również, że zamierza realizować działania na rzecz zwiększenia dostępu do żłobków oraz przedszkoli, jak również rozwijać system tzw. mieszkań wspomaganych. Wszystkie te plany są odpowiedzią na postulaty polepszenia jakości życia w regionie.

Region planuje też zadbać o rekultywację terenów poprzemysłowych i zwiększyć zasoby wodne. Odpowiedzią na te wyzwania ma być duży projekt realizowany przez Wody Polskie. Działania projektu będa się odbywać na terenach nienależących do ZE PAK. Na terenach należących do zespołu kopalni i elektrowni firma sama będzie przeprowadzać rekultywację, do czego jest prawnie zobligowana w ramach zasady “zanieczyszczający płaci”.

Podczas Wysłuchania Odwróconego pojawili się również przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP). MAP powiedziało o projekcie przygotowywanej ustawy, która ma na celu regulację kwestii emerytur i urlopów górniczych oraz energetycznych dla pracowników sektora węgla brunatnego i kamiennego.

W Wysłuchaniu Odwróconym głos zabrali m.in. prof. Paweł Churski, wiceprezydent Konina Paweł Adamów, Miłka Stępień z CEE Bankwatch Network, Mateusz Kowalewski z Konińskiej Izby Gospodarczej i Przemysław Piechocki ze Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Alina Pogoda, Polska Zielona Sieć