Polskie regiony węglowe długo na to czekały.  Wreszcie otrzymają wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

5 grudnia Górny Śląsk odwiedził Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Tego samego dnia, tuż po górniczym święcie Barbórki ogłoszono, że Terytorialne Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST) zostały zaakceptowane przez Komisję. Wielkopolska Wschodnia, Górny Śląsk, region wałbrzyski, Małopolska Zachodnia i region Bełchatowa skorzystają więc z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Regiony te od ponad dwóch lat przygotowywały swoje plany aby skorzystać ze wsparcia z FST. Dzięki funduszowi uboczne skutki transformacji energetycznej zostaną zminimalizowane, a pieniądze z Funduszu zostaną przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy w regionie, przekwalifikowanie górników, rozwój OZE, turystyki, sektora MŚP czy aktywizację kobiet na rynku pracy.

Niestety z walki o FST w maju odpadły regiony Turowa i Lubelszczyzny. Powodem tego są niedostateczne działania na rzecz zmniejszenia wydobycia i zielonej transformacji w regionie.

Regionom z zaakceptowanymi planami serdecznie gratulujemy! Polska Zielona Sieć była aktywnym członkiem grup roboczych zajmujących się przygotowywaniem TPST. Cieszymy się z sukcesu i liczymy, że środki te będą dobrze wydane.

Alina Pogoda, Polska Zielona Sieć